Bild
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Uppdragsutbildning

Vår uppdragsutbildning vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommuner, regioner, myndigheter och offentligt ägda bolag.

Kurskatalog

Kurskatalog Förvaltningshögskolans uppdragsutbildningar (pdf)
Välkommen att vidareutbilda dig hos oss!

Uppdragsutbildning vid Förvaltningshögskolan

Juridiska perspektiv och förvaltningskunskap
- Allmän förvaltningsrätt — rätt ska vara rätt i offentlig sektor (7,5 hp)
- I det offentligas tjänst — en grundkurs i förvaltningskunskap (7,5 hp)

Ekonomi
- Professionell kommunal revision (7,5 hp)
- Ekonomi för verksamhetschefer
- Förstå nationalekonomi — hur samhällets aktörer samspelar med inslag av klassrumsexperiment
- Sociala investeringar — framtidens styrning i välfärdssektorn?

Styrning
- Tänk efter före för bättre styrning och utvärdering
- Den öppna förvaltningen
- Styra med upphandling
- Upphandling och införande av system och digitala resurser för god digital arbetsmiljö
- Tillsyn i en demokratisk och föränderlig kontext — implementering av policy (7,5 hp)
- Tillsyn i teori och praktik (7,5 hp)

Hållbarhet
- Globala hållbarhetsmål i offentliga verksamheter (7,5 hp)
- Att leda för hållbar utveckling i offentlig verksamhet (7,5 hp)

Ledarskap
- Ledarskap i offentlig sektor (7,5 hp)
- Att leda på distans i offentlig tjänst
- Att vara förtroendevald — de första stegen
- Den ledande politikern — utmaningar och möjligheter för framtidens politiker
- Styrelsearbete i offentlig ägda bolag

Hälso- och sjukvårdsadministration
- Verksamhetsanalys och styrning i sjukvården (7,5 hp)
- Hälsoekonomi (7,5 hp)
- Etik, prioritering och resursfördelning (7,5 hp)

Kurser som ges inom andra program
- Förändringsledarskap (7,5 hp)
- Rektorsprogrammet (30 hp)