Göteborgs universitet
Bild
Alumner och studenter vid Förvaltningshögskolan är samlade för ett seminarium
Alumn- och studentträff vid Förvaltningshögskolan i mars 2019.
Foto: Henrik Sandgren

Alumn

Har du studerat på Förvaltningshögskolan? Då är du alumn och välkommen till vårt nätverk. Dina erfarenheter från yrkeslivet och universitetet är viktiga. Därför vill vi behålla kontakten med dig.

Guldstämpeln (årets alumn)

År 2023 kommer för första gången alumnpriset Guldstämpeln att delas ut, för att uppmärksamma någon tidigare student vid Förvaltningshögskolan som har gjort en god samhällsinsats eller utmärkt sig i karriären. Priset är instiftat av Kolv och kommer att delas ut under en prisutdelning i samband med ett alumnevent senare i vår. Läs mer om priset nedan.

Allmänna kriterier

 • Examen från Förvaltningshögskolan
 • God förebild för studenter, nuvarande och framtida
 • God ambassadör för Förvaltningshögskolan

Specifika kriterier

Minst ett av följande kriterier behöver vara uppfyllt:

 • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär eller yrkesroll
 • Alumnen har gjort en framstående insats
 • Alumnen har gjort något som gagnar Förvaltningshögskolan

Nomineringsperiod

Januari-maj 2023, nominera genom att maila namn, motivering samt personens nuvarande arbetsplats till alumnansvarig Johanna Selin.

Jury

 • Alumnansvarig vid Förvaltningshögskolan
 • Utbildningsansvarig vid Förvaltningshögskolan
 • Presidium i Kolv

Prisutdelning

Förvaltningshögskolans dag i oktober 2023

Pris

En guldfärgad stämpel och diplom med motivering

Rätt att nominera

 • Kolv
 • Alumner
 • Anställda vid Förvaltningshögskolan

 

Till dig som tar examen

Kanske har du läst den här texten redan som student. Det är naturligt att man under utbildningen ställer frågor som

 • Vad blir man efter utbildningen vid Förvaltningshögskolan?
 • Vilka olika slags arbeten kan jag välja mellan?
 • Hur ser en Förvaltares karriär ut, vad jobbar Förvaltare med 10, 20 eller 30 år efter Examen?

Vi kan inte svara på dessa frågor utan din hjälp. Endast genom att Du vid examen registrerar dig i Alumndatabasen, kan vi enklare hålla kontakt med dig framöver och kan på så sätt också berätta för nya generationer Förvaltare vad ni som har etablerat er i arbetslivet arbetar med. Genom Alumnbrevet får du två gånger per år information om våra kommande aktiviteter. Så håll kontakten med oss!

 

Vilka arbeten finns att välja mellan efter examen?

Ja, den frågan är inte lätt då det annonseras ut massor av arbeten i offentlig sektor. Två viktiga vägar in på arbetsmarknaden är vilket ämne du väljer för examensuppsatsen och var du väljer att praktisera. En förvaltares karriär kan se mycket olika ut; från att arbeta statligt eller kommunalt till att jobba i internationella organisationer, ideella organisationer eller privat sektor. För att se några exempel på vad man kan bli efter en examen hos Förvaltningshögskolan kan du läsa våra intervjuer med tidigare studenter.

 

Alumnverksamheten

En gång alumn, alltid alumn. Din examen kan ingen ta ifrån dig. Det är ett kapital att förvalta, en av de viktigaste investeringarna du gör i ditt liv. Men det är helt och hållet upp till dig hur du sedan förvaltar (!) ditt kapital.

Vi kan hjälpa till på vägen, genom att hålla kontakt med dig i din nya yrkesroll. Samtidigt bygger vi ett nätverk – en plattform av kontakter – mellan generationer av förvaltare. Några är nyexaminerade, andra är gamla i gamet. Alla har gemensamt att de en gång har pluggat vid Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Alumnverksamheten innefattar bland annat:

 • Alumner bjuds in som föreläsare på seminarier och lektioner
 • Alumner handleder praktikanter
 • Alumnseminarier
 • Alumnporträtt – vad blir man?
 • Arbetsgivarporträtt – vad vill arbetsmarknaden ha?
 • Nyhetsbrev till Alumner med kommande aktiviteter och seminarier

Förvaltningshögskolan förvaltar och utvecklar framtidens
hållbara beslutsfattare, handläggare och ledare!

Alumn hos Förvaltningshögskolan

Förvaltningshögskolans alumnnätverk syftar till ett utökat erfarenhetsutbyte mellan nuvarande och yrkesverksamma studenter. Nätverket erbjuder ett utbyte av professionella och kollegiala kontakter, information om forskning, praktik, arbetsmöjligheter, vidareutbildning, konferenser samt möjlighet till regelbundna träffar och allt annat som ett alumnnätverk kan ge.