Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Program
S1OFF
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G73A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Vill du förstå hur samhället fungerar och hur vi kan förbättra det så är det här programmet för dig. Efter utbildningen blir du expert på den offentliga sektorn, och får både teoretiska redskap och praktiska färdigheter med dig ut i yrkeslivet. En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare.

Om utbildningen

Den offentliga sektorn arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera bland annat välfärd, utbildning och säkerhet, samt att fördela samhällets resurser rättvist. I en komplex och föränderlig värld krävs att de som styr den offentliga verksamheten har en bred och kvalificerad utbildning.

Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom. Utbildningen problematiserar vad det innebär att arbeta som tjänsteman i politiskt styrda organisationer, och teman som hållbar utveckling, etik och likabehandling återkommer i flera kurser.
Ekonomins betydelse för samhället, och framförallt för det offentliga, behandlas ingående i programmet. Du får både en introduktion till samhällsekonomi i en vidare mening och en grundlig fördjupning i hur ekonomistyrning av offentliga organisationer går till.
Under utbildningens gång lär du dig även metoder för att genomföra kvalificerade utredningar och utvärderingar. Att kunna genomföra självständiga utredningsuppdrag med vetenskapliga metoder, och analysera undersökningar som andra har gjort, är färdigheter som efterfrågas av många offentliga arbetsgivare. Granskning, tillsyn och utvärdering är aktiviteter som ständigt pågår i offentliga verksamheter, och flera kurser problematiserar vad det innebär både att granska och att granskas.
I programmets senare del väljer du inriktning bland våra fördjupningsämnen: policyanalys, förvaltningsekonomi eller ledning och styrning. Efter en teoretisk fördjupning i något av dessa teman skriver du sedan en kandidatuppsats där du får möjlighet att tillämpa de kunskaper du fått i utbildningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning ingår ingen praktikkurs, utan den är förlagd till institutionens masterprogram i offentlig förvaltning, detta eftersom det då går att få mer kvalificerade arbetsuppgifter under praktiktiden. 

Efter studierna

Med en pol. kand. i offentlig förvaltning får du både en akademisk och professionell kompetens och kan få kvalificerade uppdrag inom kommun, region, stat eller på EU-nivå. Det finns även en arbetsmarknad inom företag och organisationer, både nationella och internationella. Alumnundersökningar visar att av studenter med examen från Förvaltningshögskolan så arbetar ungefär en tredjedel vardera i kommuner, statlig och europeisk förvaltning, eller i privata företag och organisationer. Tjänsterna är väldigt varierade, där några av de vanligaste är som handläggare, ekonom, controller, utredare eller utvecklare.

Efter en avslutad kandidatexamen i offentlig förvaltning är du också behörig att söka till ett masterprogram, kanske något av de som vi ger på Förvaltningshögskolan eller något annat program i Sverige eller utomlands.

Så är det att plugga

Undervisningen

I programmets alla kurser tränas din förmåga att arbeta både i grupp och enskilt. Föreläsningar ges i helklass, både i traditionell sal och i ett Active Learning Classroom (ALC-sal).

Det ingår även seminarier, laborationer, gruppdiskussioner och workshops som alla är i mindre grupper om 4 – 20 personer. Inför de flesta seminarier ska man förbereda sig genom att vara inläst på ämnet samt ha skrivit en text som man därefter arbetar med under seminariet. Även fokusgrupper förekommer i undervisningen, där man intervjuar varandra, transkriberar intervjuerna och sammanställer resultatet i en rapport.  

Andra inspirerande och utvecklande undervisningsformer är exempelvis ett marknadsexperiment, där man som student är både deltagare på en fiktiv marknad och en vetenskaplig observatör som analyserar resultatet. Syftet är att pedagogiskt förmedla en djupare förståelse för hur företag och hushåll beter sig på en marknad. 

Lokaler

Programmet genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.

Studier utomlands

Under den femte terminen på programmet finns det möjlighet att studera utomlands ifall man hittar kurser som motsvarar de som man annars skulle läst på programmet, detta eftersom samtliga kurser inom programmet krävs för examen.