Länkstig

Tom Karlsson

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Studierektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Tom Karlsson

Tom S. Karlsson har en bakgrund som disputerad i företagsekonomi (redovisning och ekonomistyrning) och är docent i offentlig förvaltning. Hans forskning har i stora drag berört managementtrender och chefskap i statsförvaltningen samt hur redovisning och ekonomistyrning inverkar på verksamheter och individer. I särskilt fokus har också begreppet new public management (NPM) legat, där han publicerat såväl böcker som vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter som t.ex. Public Management Review och Financial Accountability & Management.

Nuvarande forskningsprojekt omfattar bland annat:

  • Synen på effektivitet i offentlig och privat verksamhet
  • Konstruktionen av medborgare som kund
  • Digitalisering av processer och beslutsstöd inom offentliga verksamheter
  • Kalkylers betydelse för kommunalt och statligt beslutsfattande

Han har en bred undervisningsbakgrund, särskilt inom områdena redovisning, ekonomistyrning och kalkylering, där såväl civilekonomer som förvaltningsekonomer varit hans studenter. Han har bred erfarenhet av att utveckla kurser inom områdena företagsekonomi och offentlig förvaltning och handleder och examinerar uppsatser på kandidat- och master-nivå.

Sedan 2019 är han studierektor och programkoordinator för det nordiska masterprogrammet Nordic Master in Pubic Administration, Leadership, and Digitalization.

Läs mer om Tom S. Karlsson på Research Gate

Särskilda kompetenser: New Public Management, styrning och organisering i statsförvaltningen, chefskap, marknadsreformer.