Länkstig

Jenny de Fine Licht

Universitetslektor

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Proprefekt

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Jenny de Fine Licht

Presentation

Jag doktor i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning. Från och med januari 2022 är jag proprefekt och utbildningsansvarig vid Förvaltningshögskolan.

Forskningsintresse

Transparens/öppenhet i beslutsfattande, styrning och granskning, legitimitet och förtroende.

Nuvarande forskning

Jag arbetar för närvarande i tre forskningsprojekt:

"Justifying hard decisions - a necessary evil in representative decision making" (finansierat av VR). Inom projektet studerar vi betydelsen av efterprocessen för att skapa acceptans och förtroende för svåra och kontroversiella politiska beslut.

"The challenge of localizing public services – equal access to public services and democratic governance in the whole of Sweden" (finansierat av Formas). Inom projektet studerar vi hur hur prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentlig service i svenska kommuner och regioner kan göras på ett legitimt sätt.

"Misconduct and Whistleblowing in Political Parties" (finansierat av VR). Inom projektet definierar och undersöker vi mekanismerna bakom visselblåsning i politiska partier.