Göteborgs universitet
Bild
Stig Montin under ett lunchseminarium om nudging i mars 2019.
Stig Montin under ett lunchseminarium om nudging i mars 2019.
Foto: Henrik Sandgren

Seminarier

En viktig del i forskningsverksamheten vid institutionen är de seminarier där forskningen diskuteras i kollegial miljö.