Göteborgs universitet
Bild
Föreläsning inför stor publik på Förvaltningshögskolans dag
Gunnar Wetterberg föreläser på Förvaltningshögskolans dag 2019
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Förvaltningshögskolans dag

Förvaltningshögskolans dag är ett led i att sprida kunskap och skapa mötesplatser mellan praktiker och akademiker. Dagen har startas inom ramen för Förvaltningshögskolans samarbetsavtal med kommunerna i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen (KOLV).

Förvaltningshögskolans dag 2024

Tema: Offentlig upphandling
Datum: 10 oktober 2024

Mer information kommer.

Tidigare års Förvaltningshögskolans dag

Klicka på det år du är intresserad av för att läsa mer.

Årets tema: Stad och land

Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19
12 oktober 2023

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Efter krisen

Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19
13 oktober 2022

Föreläsningar:

 • Överblick utifrån olika perspektiv på vad som kännetecknar kriser i offentlig sektor
  Patrik Renberg, Förvaltningshögskolan
  Se inspelning av Patrik Renbergs föreläsning här
 • Kommunen och ekonomiska besvärligheter
  Rolf Solli, Förvaltningshögskolan

 • Domstolarna
  – den offentliga sektorns forum för krishantering

  Allison Östlund, Förvaltningshögskolan

 • Ukrainians in Sweden and the Temporary Protection Directive
  Gregg Bucken-Knapp, Förvaltningshögskolan
 • Att skapa utrymme för nya uppdrag
  – lokala sammanhangets hantering av politiska svar efter det höga flyktingmottagandet 2015

  Hanna Hellgren, Förvaltningshögskolan
 • Efter coronakrisen
  Olof Petersson, mottagare av Förvaltningshögskolans pris 2021
  Se inspelning av Olof Peterssons föreläsning här
 • Coronakomissionens arbete och slutsatser
  Ann Enander, Försvarshögskolan och ledamot i Coronakommissionen

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Etik i offentlig förvaltning

Konferenscentrum Wallenberg
14 oktober 2021

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • Uppmärksammande av förra årets pristagare
 • Uppmärksammande av att Kolv firar 25 år

Årets tema: Vart är välfärden på väg?

Hotell Gothia Towers
10 oktober 2019

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Integration

20 april 2018
Konferenscentrum Wallenberg

De senaste åren har migrationsströmmarna till Europa ökat, vilket inneburit stora samhällsutmaningar. Men vad innebär det att arbeta för integration? Vilka utmaningar och strategier finns det, och vad står på spel när integrationen misslyckas?

Detta är några av de frågor som diskuterades under 2019 års Förvaltningshögskolans dag, då temat var integration. Här är de offentliga organisationerna på alla nivåer centrala för att hantera integrationen, både socialt och ekonomiskt. Integrationsarbetet kan ta sig många olika uttryck och bedrivas av flera olika aktörer.

 

Föreläsningar:

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • Underhållning med Göteborgs akademiska kammarkör

Årets tema: Kommunernas utmaningar

21 april 2017
Konferenscentrum Wallenberg

Kommunerna är centrala för samhällets förmåga att hantera de utmaningar som vi tillsammans står inför. Urbaniseringen, de ökande sociala klyftorna och strävan efter att skapa ett samhälle som är miljömässigt hållbart utgör enorma utmaningar. Vad betyder dessa för kommunerna? Vilka förutsättningar och strategier finns det för att hantera de? Och, vad innebär de olika samhällsförändringarna för demokratin?

Samtidigt som kommunerna står inför stora samhällsförändringar, så har de också stora utmaningar att hantera inom sina organisationer. Inom kommunerna arbetar många olika människor. Vilka är de kommunala tjänstepersonerna? Hur ser deras roll ut idag, och hur har den förändrats över tid? Och hur kan kommunerna skapa organisationer som främjar en god arbetsmiljö för sina anställda?
Detta är några av de frågor som diskuterades under det här årets Förvaltningshögskolans dag.

 

Föreläsningar

 • Så ökar vi bostadsproduktionen från 50 till 750 per år
  Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB

 • The (Eco) Trojan Horse Enters the City Hall
  María José Zapata Campos, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

 • Demokrater eller meritokrater? Kommunala tjänstemän 1980 och 2016
  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan

 • Genusperspektiv på arbetsmiljö i offentlig sektor
  Annika Härenstam, Professor emerita, Göteborgs universitet.
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)

 • Jämlikt Göteborg – Hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer
  Ulrika Lundquist, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

 • Den lokala demokratins utmaningar
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: skolan

22 april 2016
SKF-salen, Handelshögskolan

Organisering och styrning av den svenska skolan stod det här året i fokus vid Förvaltningshögskolans dag. Under de senaste åren har flera större reformer genomförts av den svenska skolan. Hur har dessa genomförts? Varför görs så stora förändringar av den svenska skolan just nu och hur påverkar det verksamheten? Det var några av frågorna som diskuterades under dagen.

Föreläsningar:

 • När många reformer genomförs samtidigt
  Lars Karlsson & Angelica Börjesson, Förvaltningshögskolan

 • Planering, kvalitet, innovationer
  Sven Wiberg, Ekon. dr. & f.d. Direktör Kvalitetsmässan.
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)

 • Det politiska spelet om skolan
  – Om styrning och ledning av svensk skola

  Maria Jarl, Lärarutbildningsnämnden och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet

 • Trängsel på skolans utvärderingsarena
  Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan

 • Resultatanalys och förbättringsarbete i vuxenutbildningen
  Jonas Österberg, alumn från Förvaltningshögskolan, numera utredare/analytiker på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad

 • Stärkt profession: Resultat, styrning och förstelärare
  Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Tema: Svenska tjänstemän

16 april 2015

År 2015 var Förvaltningshögskolans dag en heldag kring de svenska tjänstemännen. Vilka är de? Vad gör de? Hur agerar de och varför just så? Vilka förändringar kan vi se i tjänstemannarollen? Vilka förutsättningar arbetar de under? Det är några av de frågor som berördes under dagen.

Föreläsningar:

 • Är egenrättfärdiga och maktfullkomliga kommunala tjänstemän på väg tillbaka?
  Roll- och värdeförändring av NPM-inspirerade reformer och granskningssamhälle

  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Chefsrollen i förvandling – eller inte. Erfarenheter från 20 års studier av kommunchefer
  Rolf Solli, Förvaltningshögskolan
 • Värdegrundsexperterna – professionalisering av strategiarbete för mångfald, jämställdhet och folkhälsa
  Petra Svensson, Förvaltningshögskolan
 • Betydelsen av att inom vård och omsorg falla inom standardiseringens ramar
  Elisabeth Sundin, Linköpings universitet
  (Förra årets mottagare av Förvaltningshögskolans pris)
 • Chefer och professionella medarbetare – en utmaning
  Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde
 • Omsättning på kommunala chefer – hur och varför?
  Anna Cregård, Förvaltningshögskolan
 • Om en ny kommunallag för framtiden
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Svenska politiker

23 april 2014
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Svenska politiker
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Styrelseledamöter i kommunala bolag. Vad gör de och varför?
  Oskar Svärd, Förvaltningshögskolan
 • Inflytande i praktiken
  Matilda Westerman, alumn från Förvaltningshögskolan, pressekreterare till Gustav Fridolin
 • Tjänstemän med politiskt uppdrag – om strateger för sociala tvärfrågor
  Petra Svensson, Förvaltningshögskolan
 • Tillitsbyggande mellan politiker och tjänstemän
  Karin Berg, alumn från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
 • Från komplext till ännu mer komplext – om politik och förvaltning i kommunerna under två decennier
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Strategi för hållbar framtidsutveckling

25 april 2013
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Strategi, hållbarhet och den offentliga förvaltningens roll
  Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan
 • Delaktighet och social hållbarhet: några tankar om medborgardialoger
  Nazem Tahvilzadeh, Förvaltninghögskolan
 • Att fördubbla kollektivtrafiken – hur och varför kom detta till?
  Jan Gustafsson, Mistra Urban Futures
 • Samhällsplanering och hållbar utveckling i ett regionalt perspektiv
  Mikael Cullberg, Länsstyrelsen
 • Hållbara relationer i långlivade organisationer
  Anna Cregård, Förvaltningshögskolan
 • Mistra Urban Futures: en presentation
  Lars Reuterswärd

Dessutom:

 • Akademiska kören sjunger vårsånger
 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: Magiskt!

10 maj 2012
Konferenscentrum Wallenberg

Välkommen till Förvaltningshögskolans dag. I år är temat Magiskt! Det passar både på forskningen och utbildningen inom offentlig förvaltning samt på det samarbete som finns mellan Förvaltningshögskolan och de tretton samarbetsorganisationer som gör dagen möjlig:

Ale kommun, Alingsås kommun, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Mölndals stad, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Öckerö kommun samt Västra Götalandsregionen.

 

Föreläsningar:

 • Granskning av offentlig politik och verksamhet
  Lena Lindgren, Förvaltningshögskolan
 • Hållbar stads- och glesbygdsutveckling
  Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan
 • Public Management
  Östen Ohlsson, Förvaltningshögskolan
 • Kommunforskning
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Energieffektivisering
  Carlos Andersson, Alingsås kommun

Dessutom:

 • Trolleri med trollkarlen Crillo
 • Akademiska kören
 • Chalmersspexet
 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris

Årets tema: 10-årsjubileum: Då, nu och sedan

8 april 2011
Konferenscentrum Wallenberg

Välkommen till Förvaltningshögskolans dags 10-årsjubileum. Vi firar med att dela ut pris för bästa nyttiggörande av forskning om och i offentlig förvaltning. Vi kommer också att se i backspegeln och blicka framåt – både när det gäller forskning och utbildning, och när det gäller det vi kallar praktiken. Nuets forskning och viktiga händelser under året diskuteras också. Förvaltningshögskolans dag syftar till att sprida och diskutera kunskap om offentlig förvaltning – som ämne och som område.

Kunskapsutvecklingen förvaltas i en anda av samarbete där Förvaltningshögskolans uppdrag - att utbilda studenter för offentlig verksamhet - berikas genom en ständigt pågående diskussion och ett utbyte mellan praktisk erfarenhet och akademisk forskning. Förvaltningshögskolan anlitas för utbildnings- och forskningsuppdrag inom exempelvis offentligt ledarskap, kommunal utveckling, utvärdering, tillsyn och revision vilket i sin tur bidrar till aktualitet i utbildningen. Tack vare denna samverkan har Förvaltningshögskolan möjlighet att knyta an till de stora framtidsfrågorna på förvaltningens dagordning.

 

Föreläsningar:

 • Forskning om offentlig sektor under 10 år
  Björn Rombach, Förvaltningshögskolan
 • Utbildning i offentlig förvaltning – utveckling och fördjupning
  Malgorzata Eriksson, Förvaltningshögskolan
 • Vägen till en väg
  Vicki Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Avfall, hållbarhet och stora städer
  Patrik Zapata, Förvaltningshögskolan
 • Chefsrollens utveckling
  Mamela Grunewald och Åsa Andersson
 • Forskare + praktiker = sant?
  Stig Montin, Förvaltningshögskolan
 • Västerländskt bistånd till Centraleuropa 1989-2005
  Iwona Sobis, Förvaltningshögskolan
 • Att hantera en förtroendekris – Göteborgs Stad och mutanklagelserna
  Bengt-Olof Berggren och Jens Lisell
 • Lokala politiska ledare
  David Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Varför får svenska pappor vara med i föräldraförsäkringen men inte danska?
  Sofie Cedstrand

Dessutom:

 • Prisutdelning av Förvaltningshögskolans pris
 • Musikunderhållning av Akademiska kören

Årets tema: Samverkan – forskning om, för och av offentlig förvaltning

23 april 2010
Röhsska museet

Kunskap blir allt viktigare i ett samhälle av ständig utveckling och förändring. Just därför är samverkan mellan akademin och det omgivande samhället en viktig faktor för en levande demokrati.

Denna kunskapsutveckling förvaltas i en anda av samarbete där Förvaltningshögskolans uppdrag - att utbilda studenter för offentlig verksamhet - berikas genom en ständigt pågående diskussion och ett utbyte mellan praktisk erfarenhet och akademisk forskning.

Förvaltningshögskolan anlitas för forskningsuppdrag inom exempelvis kommunal utveckling, utvärdering, tillsyn och revision vilket i sin tur bidrar till aktualitet i utbildningen. Tack vare denna samverkan har Förvaltningshögskolan möjlighet att knyta an till de stora framtidsfrågorna på förvaltningens dagordning.

Föreläsningar:

 • Vart är kommunen på väg?
  Organisationsformer, David Karlsson
  Identitetsskapande, Sara Brorström
  Finansieringsproblemen, Stellan Malmer
  Forskarutbildning, Vicki Johansson
  Den komplexa välfärdsstaten, Anna Melke
  Mångfald i politik och förvaltning, Nazem Tahvilzadeh
 • Efterhandskontroll – att utkräva ansvar
  Utvärdering, Ylva Norén Bretzer
  Statlig tillsyn och lokal användning, Emma Ek
  Myndigheter och utvecklingsarbete, Maria Gustavson
 • Att planera för framtiden
  Komplexitet, hållbarhet och samverkan, Åsa Boholm

Dessutom:

 • Röhsska museet presenteras: mode, design och konstslöjd, Tanja Lindblad, Röhsska museet

Årets tema: Det hållbara samhällsbygget och de globala kriserna

2 april 2009
Gothia Towers

Att bygga det hållbara samhället – ett samhälle som är såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt hållbart – är en av de största utmaningarna vi står inför. Samtidigt upplever vi globala kriser som klimatförändringar och lågkonjunktur.Vad har tidigare kriser lett till och vad pågår i det hållbara samhällsbygget?

Föreläsningar:

 • Vägen genom krisen – ett historiskt perspektiv
  Anders Björnsson, historiker och gästforskare
 • Begreppet hållbar utveckling – ekonomiskt, ekologiskt och socialt
  Mats Bengtsson, Förvaltningshögskolan
 • Den ekologiska dimensionen av det hållbara samhället
  Ann-Marie Ramnerö, Miljöförvaltningen Göteborgs stad
 • Den sociala dimensionen av det hållbara samhället
  Pia Borg, Stadskansliet Göteborgs Stad
 • Är kommunalt säkerhetsarbete ologiskt?
  Lars Karlsson, Förvaltningshögskolan
 • Utvärdering och tillsyn i ett komplext flernivåsystem
  Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan
 • Visioner om framtida samarbete
  Pia Borg, Stadskansliet Göteborgs Stad, Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan

Årets tema: Speglingar av vår samtid

16 april 2008
Konferenscentrum Wallenberg

Föreläsningar:

 • Tidens tecken
  Björn Rombach, Förvaltningshögskolan; Anders Björnsson, historiker; Eva Göransson, journalist och språkvårdare; Bo Lindberg, idéhistoriker
 • Lokalt politiskt ledarskap i en konstitutionell brytningstid
  Malgorzata Erikson, Förvaltningshögskolan
 • Livet, universum, allting och offentlig förvaltning
  Patrik Johansson, Förvaltningshögskolan
 • Att fånga stormvinden eller att vara fångad av en stormvind – om vindkraftsutbildning och krishantering vid naturkatastrofer i kommuner
  Mats Bengtsson, Förvaltningshögskolan; Andreas Ivarsson, Förvaltningshögskolan
 • Leda lagom många
  Lena Anderson-Felé, Förvaltningshögskolan
 • Demokrati ur ett EU-perspektiv
  Eva Novakova, fil dr och medlem av Prags fullmäktige
 • Kommunerna i framtiden
  Dan Ericsson, statssekreterare

Dessutom:

 • Underhållning med Klarakvartetten