Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Organisering, management och samhälle

Program
S2OFF-OMSA
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A73D
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot organisering, management och samhälle, i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med stor kontaktyta mot det offentliga. Masterprogrammet ger dig också en teoretisk fördjupning och ger behörighet att söka forskarutbildning.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna Redovisning och revision, Policyanalys, eller Organisering, management och samhälle.

Inriktningen Organisering, management och samhälle handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen samt om interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och dess omvärld. Du lär dig hur politisk styrning omvandlas till den offentliga förvaltningens organisering och management, där chefer tillsammans med medarbetare initierar och driver förändringsarbete samt utvärderar sin verksamhet.
Utbildningen rustar dig för arbete i mångsidiga chefsroller.

Den första terminen är uppdelad på två kurser. I kursen Organisation och omvärld diskuteras hur organisationer, särskilt inom offentlig förvaltning, förhåller sig till och interagerar med sin omvärld. Den andra kursen, Ledarskap inom offentliga organisationer, handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer och samhället. Du studerar ledar-, chefs-, och medarbetarroller och hur dessa roller sinsemellan samspelar.

Termin två inleds med en kurs i kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, och efter det läser du valbara kurser. Det ger dig möjlighet att skapa en egen profil med unika kunskaper baserat på ditt intresse.

Den tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller läsa valfria kurser. Du får möjlighet att praktisera på spännande arbetsplatser inom exempelvis Regeringskansliet, ambassader utomlands och på arbetsplatser i Göteborgsområdet. Det finns också möjlighet att förlägga delar av studietiden utomlands för den som önskar.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete i form av en uppsats. Du får här möjligheten att använda de färdigheter som du fått under utbildningen för att skriva en uppsats. Tillsammans med handledare får du fördjupa dig på ett vetenskapligt område som passar dig. Du kan också göra din uppsats utomlands inom ramen för Minor Field Studies, MFS.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Ett populärt moment i utbildningen är den valfria terminen då studenterna ges möjlighet att genomföra handledd studiepraktik omfattande 20 veckor. Praktiken är mycket uppskattad av våra studenter och de allra flesta utnyttjar denna möjlighet. Förvaltningshögskolan har samarbete med ett stort antal offentliga organisationer på alla nivåer i samhället, från stadsdelsförvaltningar till regeringskansli. Samarbete finns även med frivilligorganisationer och större privata företag. Möjlighet till praktik i utlandet finns också då flertalet studenter varje år praktiserar på ambassader eller andra beskickningar i utlandet. Praktiken skall vara oavlönad.

Efter studierna

Dina fördjupade kunskaper ger en god grund för många olika karriärmöjligheter, och du blir redo för kvalificerade uppdrag som exempelvis utredare, controller, verksamhetsutvecklare med mera.

Tidigare studenter från Förvaltningshögskolan jobbar idag i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning,
i privata företag och i ideella organisationer. Självfallet får du även behörighet för vidare studier på forskarnivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs med modern och varierad pedagogik, föreläsningar varvas med seminarier, gruppövningar och praktikfall. Det förekommer olika examinationsformer såsom skriftliga arbeten i grupp och enskilt, mindre inlämningsuppgifter samt sals- och hemtentamina. Under utbildningen har du möjlighet att studera utomlands en termin och tillgodoräkna dig kurserna i din examen.

Lokaler

Programmet genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg.
I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.