Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision

Program
S2OFF-REDO
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A73B
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot redovisning och revision i en mängd olika typer av organisationer. Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer med stor kontaktyta mot det offentliga. Masterprogrammet ger dig också en teoretisk fördjupning och ger behörighet att söka forskarutbildning.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision.

Väljer du redovisning och revision blir du rustad för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision. Redovisning och revision är ett kunskapsfält inom offentlig förvaltning med både teoretiska och praktiska dimensioner.

Programmets första termin fokuserar på ekonomistyrning, redovisning, samt finansiella lönsamhetsbedömningar i offentlig verksamhet. Du får också en fördjupning kring redovisningsteori, samt ekonomistyrningens syften, möjligheter, implementering, användning och förändring.

Termin två inleds med en kurs i kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder, och efter det läser du valbara kurser. Det ger dig möjlighet att skapa en egen profil med unika kunskaper baserat på ditt intresse.

Den tredje terminen kan du välja mellan att göra praktik eller läsa valfria kurser. Du får möjlighet att praktisera på spännande arbetsplatser inom exempelvis Regeringskansliet, ambassader utomlands och på arbetsplatser i Göteborgsområdet. Det finns också möjlighet att förlägga delar av studietiden utomlands för den som önskar.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete i form av en uppsats. Du får här möjligheten att använda de färdigheter som du fått under utbildningen för att skriva en uppsats. Tillsammans med handledare får du fördjupa dig på ett vetenskapligt område som passar dig. Du kan också göra din uppsats utomlands inom ramen Minor Field Studies, MFS.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen omfattande 180 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande svensk eller utländsk examen med minst 60 hp inom något av ämnena företagsekonomi, förvaltningsekonomi, hälso- och sjukvårdsadministration, nationalekonomi, offentlig förvaltning eller motsvarande svensk eller utländsk examen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Ett populärt moment i utbildningen är den valfria terminen då studenterna ges möjlighet att genomföra handledd studiepraktik omfattande 20 veckor. Praktiken är mycket uppskattad av våra studenter och de allra flesta utnyttjar denna möjlighet. Förvaltningshögskolan har samarbete med ett stort antal offentliga organisationer på alla nivåer i samhället, från stadsdelsförvaltningar till regeringskansli. Samarbete finns även med frivilligorganisationer och större privata företag. Möjlighet till praktik i utlandet finns också då flertalet studenter varje år praktiserar på ambassader eller andra beskickningar i utlandet. Praktiken skall vara oavlönad.

Efter studierna

Dina fördjupade kunskaper ger en god grund för många olika karriärmöjligheter, och du blir redo för kvalificerade uppdrag som exempelvis utredare, controller, verksamhetsutvecklare med mera. Tidigare studenter från Förvaltningshögskolan jobbar idag i offentliga myndigheter i Sverige och i utlandet, i kommunal och regional förvaltning, i privata företag och i ideella organisationer. Självfallet får du även behörighet för vidare studier på forskarnivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs med modern och varierad pedagogik, föreläsningar varvas med seminarier, gruppövningar och praktikfall. Det förekommer olika examinationsformer såsom skriftliga arbeten i grupp och enskilt, mindre inlämningsuppgifter samt sals- och hemtentamina. Under utbildningen har du möjlighet att studera utomlands en termin och tillgodoräkna dig kurserna i din examen.

Lokaler

Programmet genomförs i anslutning till Förvaltningshögskolans lokaler på Sprängkullsgatan i Haga i centrala Göteborg. Campus Haga rymmer förutom undervisningslokaler även grupprum som studenterna kan boka och ett stort antal studieplatser som studenter kan nyttja såväl vardag som helg. I samma område ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där det går att låna kurslitteratur. I gemytliga Haga finns gott om caféer och ett levande studentliv. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning.