Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Ingrid Höjer

Kort beskrivning

Forskningsområdet Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer omfattar studier av olika familjeformer och praktiker, barns levnadsvillkor i olika kontexter som; familjer som länkade system och barns växelvis boende, föräldraskap och inre liv i fosterfamiljer, hur formas barndomen när man växer upp med fostersyskon, moderskap och barndom med mor i fängelse, ensamma mödrars möte med socialtjänsten, föräldraskap och barn med funktionsnedsättning, föräldraskap och migration, unga flickors berättelser förtryck och styrkor i migrantfamiljer, föräldraskap och vårdnadstvister, föräldraskap över nationsgränser, familj, föräldraskap, socialt kapital och omsorgens skiftande innebörder.

Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer omfattar forskning om samtida familjeliv från ett internationellt och jämförande perspektiv med fokus på sårbarhet, styrka men också ungas väg till vuxenliv och familjebildning. Fokus på interventioner och utfall är strategiska inslag i flera av de aktuella projekten. Flera av programmets medlemmar har varit koordinatorer för EU-projekt inom forskningsområdet. Programmet startade 1990 när den första professuren etablerades, nu med ny innehavare. Över åren har mer än 19 doktorsavhandlingar producerats och flera är på väg.

Medarbetare inom forskningsområdet har väletablerade samarbetsrelationer med institutionens forskningsgrupp avseende fattigdom, ekonomi, etnicitet och välfärdspolitik. Flera av de tidigare doktoranderna är nu etablerade seniora forskare inom kunskapsområdet. Forskarna möts regelbundet och utbyter erfarenheter och diskuterar ny litteratur och framtida projektplaner.