Länkstig

Kristin Blom

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D423
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Kristin Blom

Bakgrund Jag är socionom och har en masterexamen i socialt arbete. Tidigare har jag främst arbetat med ungdomar, inom socialtjänsten, som skolkurator och som fältsekreterare. Jag är doktorand sedan hösten 2017.

Avhandlingsprojekt Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur ungdomar förstår sexuellt samtycke. Det som intresserar mig är hur ungdomar tänker i en sexuell situation med en annan person, hur samtycke kommer till uttryck, och på vilket sätt ungdomar förhåller sig till normer och förväntningar när det gäller sexuell praktik. Avhandlingen är kvalitativ, med individuella intervjuer som metod.

Just nu söker jag ungdomar mellan 16–20 år som kan tänka sig att ställa upp på en intervju över telefon eller via videosamtal. Intervjun förväntas ta ungefär en timme och kommer att beröra frågor som bland annat handlar om sex och samtycke, att vilja och inte vilja ha sex, vilka förväntningar som kan finnas när det gäller sex och hur man kan förhålla sig till dem. Jag söker ungdomar av alla kön och alla sexuella läggningar. Alla personuppgifter anonymiseras och deltagandet är frivilligt.

För mer information om studien, maila kristin.blom@socwork.gu.se, ring eller skicka sms på 0702–245 215.