Länkstig

Karin Thorslund

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karin Thorslund

Bakgrund

· 2019 Lektor vid Institutionen för socialt arbete, GU.

· 2019 Disputerade vid Psykologiska institutionen, GU.

· 2018 Adjunkt vid Institutionen för socialt arbete, GU.

· 2012 Leg. Psykoterapeut med familjeterapiinriktning

· 2010 Doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

· 2002-2004 PTP-tjänstgöring vid Psykologenheten Nordost, Göteborgs Stad

· 2001 Psykologexamen. Uppsala Universitet, Uppsala

Undervisning

Jag är koordinator för Psykoterapeutprogrammet med familje-och systemorienterad inriktning, och Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete (även känd som steg 1). Jag undervisar om psykoterapi och forskningsmetod och handleder uppsatser på alla nivåer.

Forskningsintresse

Jag intresserar mig för forskning om psykoterapi och om interventioner som syftar till att stötta föräldrar under barnets uppväxt.

Min avhandling handlade om hur stöd kan utformas för att vara attraktivt och relevant för föräldrar till barn och ungdomar, för att aktörer som erbjuder stöd ska kunna nå ut, och för att det skall finnas stöd för föräldrar som motsvarar deras upplevda behov.

Jag har även gjort en randomiserad kontrollerad studie av effekten av lösningsfokuserad gruppbehandling för personer i långtidssjukskrivning.

Sedan 2019 är jag svensk redaktör för den vetenskapliga tidskriften Fokus på familien. Jag är även vetenskaplig sekreterare för Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT).