Länkstig

Karin Thorslund

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Karin Thorslund

Bakgrund

2018 - Lektor vid Institutionen för Socialt arbete 2012 - Leg. Psykoterapeut med familjeterapiinriktning, 90 hp, vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet 2010 – Doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Göteborg. 2002-2004 PTP-tjänstgöring vid Psykologenheten Nordost, Göteborgs Stad 2001 Psykologexamen. Uppsala Universitet, Uppsala

Undervisning

Karin undervisar om familjeterapi och forskningsmetod, samt handleder studenter i deras uppsatsskrivande.

Forskningsintresse

Utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, föräldraskapsstöd.

Pågående forskning

Karin forskar om universellt riktat föräldrastöd. Hennes disputation är planerad till våren 2019 vid Psykologiska institutionen.