Länkstig

Att vara pappa och flykting. En jämförande studie av faderskap och familjeintegration i Storbritannien och Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Finansiär
British Academy

Kort beskrivning

Kriget i Syrien har bidragit till att ett stort antal familjer flytt till Europa. När familjerna fått besked att de får stanna i sitt nya hemland, ställs de inte olika utmaningar i integrationsprocessen och att skapa ett nytt familjeliv i en ny geografisk och kulturell kontext. Den här pilotstudien fokuserar på fäder från Syrien och deras familjer och undersöker deras erfarenheter av integration, faderskap och familjeliv. Projektet jämför erfarenheter från fäder som kommit till Storbritannien och Sverige. Jämförelsen mellan dessa länder skapar möjlighet att undersöka hur olika länders politik, regelverk och kultur påverkar integration och faderskapets utformning.

Kontakt

Therése Wissö, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, therese.wisso@socwork.gu.se