Länkstig

Ingrid Höjer

Seniorforskare

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D372
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ingrid Höjer

Kompetensområde

Socialt arbete, social barnavård, ungdomar som lämnar dygnsvården, familjehemsvård.

Uppdrag/Nätverk

 • Medlem i nätverket Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer.
 • Medlem i det internationella nätverket The International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Nätverket består av forskare från 16 olika länder.
 • Medlem i Nordiskt nätverk för forskning om unga som lämnar dygnsvården  

Forskningsintresse

Min forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på social barnavård/vård i familjehem. Avslutade projekt

 • Fosterfamiljens inre liv. Att växa upp med fostersyskon Finansierat av FAS.
 • Barns bästa i främsta rummet? Hur uppmärksammas barns bästa i verkställighetsdomar?Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 • Från vård till vuxenliv. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 • Familjehemsplacerade barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras framtida livschanser? Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 • Föräldraskap på avstånd. Föräldrars uppfattning om sitt föräldraskap då barnen är placerade i fosterhem. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
 • Vad hände sen? Familjekontakter och vuxenstöd bland unga som lämnar familjehem och HVB-hem – en uppföljning Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Livet efter vården. Om unga som lämnar socialtjänstens dygnsvård. 2008 - 2011. Finansierat av FAS, utförs tillsammans med Yvonne Sjöblom, Stockholms universitet
 • Young People from a Public Care Background: Pathways to education in Europe Finansierat av EU, sjunde ramprogrammet (tillsammans med Helena Johansson och Margreth Hill)
 • Stöd till kvinnor med missbruksproblematik och deras barn vid en resursenhet för mödra- och barnhälsovård i Göteborg (tillsammans med Monica Nordenfors.)
 • Skolprestationer och utbildningssituation för barn och ungdomar placerade i familjehem eller på institution". Finansierat av FORTE
 • Vårdnadsöverflyttning för barn och unga i familjehem". Finansierat av Allmänna Barnahuset

Pågående projekt

 • Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa: migrerande familjers strategier för omsorg" tillsammans med Charlotte Melander, Institutionen för socialt arbete och Oksana Shmulyar Gréen, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Finansierat av Forte.
 • Små barn i familjehemsvård och tidigt lärande”. Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • From Care to Work”. Om unga vuxna som varit placerade i familjehemsvård/institutionsvård och deras vägar ut i arbete. Samarbete med forskare från Irland, Spanien, Tjeckien och Belgien.
 • Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien. Finansierat av FORTE

Undervisning Ingrid Höjer undervisar på grund-, avancerad- och forskarnivå.