Länkstig

Rakel Berman

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Rakel Berman

Bakgrund Rakel Berman är socionom och har tidigare arbetat inom socialt arbete framför allt med ungdomar och deras familjer. Hon läste sin forskarutbildning på Institutionen för socialt arbete.

Forskningsintressen Växelvis boende, familj i förändring, barn och barndom, familj och föräldraskap, familjepraktiker

Avhandlingsprojekt Barns röster om växelvis boende. Vardagsliv, familjepraktiker och nära relationer

Att bo växelvis, det vill säga att bo ungefär halva tiden med varje förälder efter en separation, är en företeelse som har ökat mycket i Sverige och många andra västerländska samhällen under senare år. I Sverige bor ungefär 35 % av alla barn med skilda eller separerade föräldrar varannan vecka eller på annat sätt omväxlande med vardera föräldern. Det motsvarar var tionde barn mellan 12 och 15 år.

Trots att så många barn bor växelvis saknas kunskap om barns erfarenheter och uppfattningar om att dela sin tid mellan två hem och leva familjeliv på två platser. Avhandlingen undersöker barns egna berättelser och deras förståelse av att bo växelvis samt hur de uppfattar att det inverkar på familjeliv, fritid och vänskapsrelationer. Den utforskar också barns inflytande i beslut som berör hur växelboendet utformas och praktiseras.

Avhandlingen baseras på en kvalitativ intervjustudie med tjugo barn och unga. Teoretiskt tar den sin utgångspunkt i barndomssociologin.