Länkstig

Rakel Berman

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Rakel Berman

Jag arbetar som lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet (framför allt med undervisning på socionomprogrammet och forskning). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör sig kring barn och ungas livsvillkor, ofta med fokus på vardagsliv och nära relationer. År 2019 disputerade jag med avhandlingen Barns röster om växelvis boende. Vardagsliv, familjepraktiker och nära relationer som undersöker barns och undomars berättelser om vardagstillvaron i och mellan två hem efter föräldrarnas separation. Nära relationer, familjetillhörighet och inflytande är centrala teman. Om du vill läsa mer hittar du avhandlingen här.

I botten är jag socionom och har tidigare arbetat inom socialt arbete framför allt med ungdomar och deras familjer.