Länkstig

Ylva Bjereld

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D441
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Bjereld

Bakgrund

Jag är docent i socialt arbete. Jag startade min forskning som doktorand på dåvarande Nordic School of Public Health och disputerade 2017 på avhandlingen ”If they only knew. Bullying victimization among children and youth in the Nordic countries”. Sedan dess har jag fortsatt att intressera mig för mobbning och närliggande forskningsområden. Tidigare arbetade jag som postdoktor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet och har idag ett utvecklat samarbete med forskningsgruppen för skolmobbningsforskning vid samma institution. I mitt arbete är såväl nationella som internationella samarbeten betydelsefulla. Sedan 2016 har jag varit medlem i det nationella teamet för Skolbarns hälsovanor vid Folkhälsomyndigheten, vilket är en del i det internationella nätverket Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).

Forskning

Mitt forskningsområde är främst fokuserat på mobbning bland barn. I synnerhet är jag intresserad av barn och unga som blivit mobbade och hur deras fritid, psykiska hälsa, och sociala relationer påverkas av mobbning. Min forskning handlar också om den dolda mobbningen, den som barn utsätts för men som vuxna inte känner till. De processer där barn som är mobbade väljer att berätta om det för en vuxen, eller försöker hantera situationen utan vuxnas inblandning, är något som kännetecknar mitt forskningsfokus.