Länkstig

Ylva Bjereld

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D441
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Bjereld

Kompetensområden Mobbning bland barn och ungdomar i Sverige och Norden

Avhandlingsprojekt Avhandlingen behandlar ämnet mobbning bland barn och ungdomar i Norden. Projektet består av fyra delstudier.

I delstudie ett undersöktes föräldrarapporterad mobbning bland barn i de nordiska länderna vid två tidpunkter; 1996 och 2011. Där studerades skillnader i förekomsten av mobbning mellan barn som var födda inom landet och mellan barn födda utanför landet. Studien bygger på enkätsvar från 7107 föräldrar till barn i åldrarna 7-13 år från de nordiska länderna.

I delstudie två undersöktes skillnader i den psykiska hälsan bland barn i åldrarna 4-16 i tre grupper; 1) mobbade barn, 2) barn som inte var mobbade, och 3) barn vars föräldrar inte visste ifall de var mobbade. I studien identifierades också resursfaktorer till mobbade barns psykiska hälsa. Studien byggde på 6214 enkätsvar från föräldrar i Norden.

Delstudie tre syftar till att undersöka förändringar över tid i den kommunikation som sker online, via sms och telefonsamtal mellan vänner, både bland mobbade och inte mobbade barn. Studien genomförs i Norden och undersöker tidsperioden 2001-2010. Enkätsvar från 65 953 barn i åldrarna 11-15 i Danmark, Finland, Island och Sverige ligger till grund för studien.

Delstudie fyra är en intervjustudie som syftar till att undersöka hur mobbade ungdomar hantera sin livssituation. Särskilt fokus läggs på relationen mellan den mobbade och vuxenvärden. Hur upplever mobbade barn möjligheter och begränsningar för att prata om mobbning med sina föräldrar eller andra vuxna? Läs mer om delstudien på www.levamedmobbning.se

Undervisning Föreläser om kvantitativ metod på kursen Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II.