Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Elin Hultman

Studierektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D405
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elin Hultman

Bakgrund Jag arbetar som lektor på Institutionen för socialt arbete och är doktor i handikappvetenskap. Jag disputerade vid Linköpings universitet i december 2013 på en avhandling: "Barnperspektiv i barnavårdsutredningar- med barns hälsa och barns upplevelser i fokus", som handlar om socialtjänstens dokumentation. Jag har en magisterexamen i Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet. Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och då framförallt med utredningar av barn och ungdomars livssituation.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse är inriktat mot barn och ungas levnadsvillkor i samhället och särskilt de barn som lever i utsatta livssituationer. Jag är bland annat intresserad av hur barns fysiska och psykiska hälsa uppmärksammas i socialtjänstens utredningar och insatser. Det finns även ett specifikt intresse för hur barn görs delaktiga och hur deras perspektiv tas till vara i olika institutionella sammanhang.

Undervisning Undervisar för närvarande på kurser på grundläggande nivå framförallt inom socionomprogrammet. Undervisningen handlar mestadels om olika dimensioner av och metoder kopplade till socialt utredningsarbete. Jag handleder också uppsatser på B- och C-nivå.

Forskningsprojekt Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA): Building Children's Rights Capacity in Child Protection Systems. IDEA projektet syftar till att förbättra beslut för barn och unga genom att öka kompetensen hos professionella som representerar barns intressen inom den sociala barnavården. Avsikten är att stärka barns rättigheter och verka för att dessa blir tillgodosedda inom de fem länder som ingår i projektet (Irland, Finland, Sverige, Estland och Ungern). Läs mer på projektets hemsida: http://ideachildrights.ucc.ie

Senaste publikationer Hultman, E (2013). Barnperspektiv i barnavårdsutredningar- med barns hälsa och barns upplevelser i fokus. Linköping: Linköpings universitet. Avhandling.

Hultman, E., Cederborg, A-C., Alm, C. & Fälth Magnusson, K. (2013). Vulnerable children’s health as described in investigations of reported children. Child & Family Social Work, 18 (2), 117–128. doi:10.1111/j.1365-2206.2011.00807.x

Hultman, E., & Cederborg, A-C. (2013). How Social Workers Portray Children’s Perceptions When Constructing Their Identities. International Journal of Social Science Studies, 1(2), 73-81. doi:10.11114/ijsss.v1i2.130

Hultman, E., Cederborg, A-C. & Fälth Magnusson, K. (2014). Social Workers’ Assessments of Children’s Health When Arguing for Children’s Needs. Child & Adolescent Social Work Journal. 32(4), 301-308. doi: 10.1007/s10560-014-0371-3

Hultman, E., & Cederborg, A-C (2014). Representations of Children’s Voices about their health in Social Services arguments in support of their decision. International Journal of Social Science Studies, 2(2), 1-9. doi:10.11114/ijsss.v2i2.265

Hultman, E & Cederborg, A-C (2014). Språkbruk i barnavårdsutredningar. I A-C Cederborg (Red.), Barnperspektiv i socialtjänstens arbete, (ss. 121-139). Malmö: Gleerups förlag