Länkstig

Elin Hultman

Studierektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
41123 Göteborg
Rumsnummer
D309
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Elin Hultman

Bakgrund Jag arbetar som lektor på Institutionen för socialt arbete och är doktor i handikappvetenskap. Jag disputerade vid Linköpings universitet i december 2013 på en avhandling: "Barnperspektiv i barnavårdsutredningar- med barns hälsa och barns upplevelser i fokus", som handlar om socialtjänstens dokumentation. Jag har en magisterexamen i Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet. Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och då framförallt med utredningar av barn och ungdomars livssituation.

Forskningsintresse Mitt forskningsintresse är inriktat mot barn och ungas levnadsvillkor i samhället och särskilt de barn som lever i utsatta livssituationer. Jag är bland annat intresserad av barns delaktighet och hur deras perspektiv tas till vara i socialtjänstens utredningar samt andra beslutsprocesser.

Undervisning Jag arbetar för närvarande som studierektorer med ansvar för bland annat Socionomprogrammet. Den undervisning jag har handlar framför allt om olika dimensioner av och metoder kopplade till socialt utredningsarbete. Jag handleder också uppsatser på kandidat- och masternivå.