Länkstig

Therése Wissö

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 21-23
41123 Göteborg
Rumsnummer
D439
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Therése Wissö

Jag är socionom och docent i socialt arbete. Jag forskar om frågor som rör barn, föräldrar och familjer, både på generell nivå men också specifikt i relation till socialtjänstens arbete med utsatta barn och familjer. Faderskap och migration tillhör också forskningsområdet.