Länkstig

Evelyn Khoo

Professor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Evelyn Khoo

Kompetensområde Socialt arbete, social barnavård, internationell komparativ forskning, familjeforskning, socialt arbete med asylsökande barn och ungdomar. Forskningsintresse Min forskning har huvudsakligen varit inriktad mot den sociala barnavården, men jag har även forskat inom familjebaserat socialt arbete och migration.

Uppdrag/Nätverk Family Complexity and Social Work. NORFACE/WSF Network. Nätverket består av forskare från åtta länder.

Avslutade projekt

  • Planerade byten av vårdmiljö (Finansierat av Stiftelsen Allmänna Barnhuset; tillsammans med Viktoria Skoog)
  • Sammanbrott i sammhällsvård (Finansierat av FAS)
  • Shaping social work values in the context of the "Looking After Children" approach in child welfare. (Finansierat av FAS)
  • Social work with families with complex needs – on family orientation in Swedish social services (tillsammans med Lennart Nygren)
  • Looking after children in need. A three-nation comparative study of the implementation of a new approach in child welfare (tillsammans med Lennart Nygren)
  • How do we Protect our Children? Canadian and Swedish patterns of state intervention in child abuse and neglect. (Finansierat av FSR)

Pågående projekt

  • Socialt arbete i kölvattnet av flyktingströmmen – ett köns och professions perspektiv”. (Finansierat av FORTE)
  • Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes. (Finansierat av NORFACE/Welfare State Futures) (Lennart Nygren huvudsökande).
  • Från oro till förändring. Om oroanmälans betydelse i nexus mellan professioner och subjekt. (Finansierat av Skellefteå kommun)