Länkstig

Ing-Marie Johansson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ing-Marie Johansson

Kompetensområden Jag är utbildad socionom och har en master i socialt arbete. Tidigare har jag framförallt arbetat inom socialtjänsten med barn, ungdomar och familjer.

Periodvis har jag även verkat som socialarbetare utomlands. Ett av mina stora intressen är internationellt socialt arbete och jag är samordnare för masterprogrammet: Master’s Programme in Social Work and Human Rights. Genom åren har jag också varit med om att utveckla och driva akademiska kurser och nätverk inom ramen för Nordplus, Erasmus, Linneus-Palme samt Visbyprogrammet.

För närvarande arbetar jag med ett forskningsprojekt om migrerade familjer och social barnavård.

Pågående forskningsprojekt Tonårspojkar med invandrarbakgrund och social barnavård. Forskningen är en del av mina doktorandstudier och fokuserar på migrerade barn, deras familjer samt den sociala barnavården. En del av denna forskning har bedrivits i samarbete med Socialstyrelsen. Forskningen är finansierad av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)

Avslutade projekt Social barnavård och demokratiska principer. Detta är ett nordiskt pedagogiskt projekt som syftar till att stärka utbildningen i empowerment, styrkeperspektiv samt inkludering i en nordisk barnavårdskontext. Projektet avslutade 2008.

Uppdrag Styrelsemedlem i Nordiska Socialhögskolekommittén.

Undervisning Jag arbetar på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet sedan 1994, både på grund- och vidareutbildningsnivå. Jag är framförallt involverad i kurser som rör det sociala arbetets teorier och metoder och särskilt inom barn och familj samt migration. För närvarande undervisar jag bland annat i "Social work practice and professionalisation" (internationella mastern), Psykosocialt arbete (socionomutbildningen), Migration och etnisk mångfald (socionomprogrammet).

Förutom uppgiften som koordinator av internationella masterutbildningen är jag också ansvarig för kursen "Degree Report" inom nämnda program. Jag är också handledare för C-uppsatser inom socionomprogrammet.