Göteborgs universitet
Länkstig

Forskare presenterar: Barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

Idrottsledare, lärare, fritidsledare. Att möta en vuxen i vardagen som ser och bekräftar, som visar ett personligt intresse för barnet eller den unge, kan få avgörande betydelse för självuppfattning och välbefinnande.

Nätverket för barn-och familjeforskning i Göteborg presenterar här aktuell forskning om barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna. Inspelningarna genomfördes i samband med nätverkets konferens 2021 för yrkesverksamma inom området och kan ses på GUPlay.

 

Video (15:30)
Ungdomar i samhällsvård

Om nätverket

Nätverket för barn- och familjeforskning består av forskare från olika institutioner vid Göteborgs universitet, representanter från Länsstyrelsen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst samt Västra Götalandsregionen.

Video (18:24)
Hur kan vuxna hjälpa den som blir mobbad?
Video (17:14)
Till vem anförtror sig barn som lever med våld i familjen?
Video (16:17)
Hälsofrämjande insatser, skolprestationer och psykisk hälsa
Video (13:55)
Betydelsefulla vuxna för unga som migrerat
Video (12:30)
Andra möten är möjliga
Video (15:44)
Ensamkommande ungdomars relationer
Video (16:42)
Relationer mellan lärare och elever i särskilda undervisningsgrupper