Länkstig

Helena Maria Johansson

Om Helena Maria Johansson

Bakgrund Tog socionomexamen 1987 och har sedan dess arbetat fram för allt med ungdomsarbete. Arbetade några år i Mozambique där jag utbildade och handledde blivande socialarbetare vid Instituto de Sciencias de Saude i Nampula.

2006 disputerade jag med avhandlingen "Brist på manliga förebilder – dekonstruktion av en föreställning och dess praktik".

Forskningsintresse Mina intresseområden kan sammanfattas i några nyckelord: ungdom, kön, familj och socialtjänstens insatser.

Pågående forskningsprojekt Är tillsammans med Mona Franséhn verksam inom projektet Samhället som tonårsförälder- om insatsen kontaktperson inom socialtjänsten (FAS 2009-1116). Studien syftar till att få kunskap om vilken utformning och karaktär socialtjänsten ger insatsen kontaktperson och hur insatsen kan förstås utifrån samhällets funktion som tonårsförälder. I projektet deltar tre kommuner inom Västra Götalandsregionen inom vilka det empiriska materialet inhämtas.

Avslutade projekt Ingick 2001-2005 i projektet "Betydelsen av manliga förebilder. Om socialtjänstens insatser för ensamstående mödrar med söner" finansierat av FAS inom vilket min avhandling ingick.

Var under 2007 verksam inom FoU- Väst i projektet Främjande och förebyggande ungdomsarbete, ett uppdrag från Ungdomsstyrelsen, och ledde året därpå en forskningscirkel på temat Könsperspektiv på socialt arbete med barn och unga för FoU i Kalmar län. Det arbetet samordnades av Allmänna Barnhuset.

Bedrev 2008-2010 forskning inom den svenska delen av projektet Young persons from a public care background – pathways to education in Europe som finansieras av EUs sjunde ramprogram.

Undervisning Jag undervisar både på socionomprogrammet och på masterkurser (svenska och internationella) i socialt arbete. Vidare handleder jag uppsatser på C- och D-nivå samt en doktorand

Uppdrag/Nätverk Sedan januari 2012 är jag på deltid studierektor för grundutbildningen. Detta uppdrag delas med Annika Halén.

Medlem i nätverket Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer