Länkstig

Anneli Larsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anneli Larsson

Bakgrund

Jag är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Disputerad i psykologi med avhandlingen Interviewing Child Witnesses, Göteborgs universitet, 2005.

Varit verksam som lektor sedan 2005 vid bland annat National Institutes of Health, Bethesda, USA; Cambridge University, UK; Polishögskolan i Solna; Högskolan i Borås; Linköpings universitet och Linnéuniversitetet.

Mina uppdrag som polisanställd och civil brottsutredare i operativt polisarbete under drygt fem år var bl.a. barnförhörsledare och samordnare av multidisciplinär samverkan.

Var projektledare i regeringsuppdraget Utvärdering av barnahus 2018-2019 då jag besökte och utvärderade Sveriges barnahus. Länk: https://www.barnafrid.se/kunskapsbank/slutrapport-utvardering-av-barnahus-2019/

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse har inriktning mot utveckling och utvärdering av effektiva förhörs- och samtalsmetoder. Jag är framförallt intresserad av hur barnförhörets multidisciplinära kontext kan stärka utsatta gruppers rättigheter och samtidigt främja berörda yrkesgruppers uppdrag.

Associate member of the PROMISE Barnahus network. Länk: https://www.barnahus.eu/en/

Undervisning och handledning

Undervisar på socionomprogrammet och handleder uppsatser på C- och masternivå.

Publikationer i urval

Hildebrand Karlén, M., Green, J., Larsson, A., & Gudjonsson, G. H. (2020). Time and Alcohol Do Not Change Everything: How Intoxicated Witnesses Perceive Aggression in Intimate Partner Violence, Journal of Interpersonal Violence, Feb, 1–26.

Teoh, Y-S., Yang, P-J., Lamb, M. E., Larsson, A. S. (2010). Do human figure diagrams help alleged victims of sexual abuse provide elaborate and clear accounts of physical contact with alleged perpetrators? Applied Cognitive Psychology, 24, 287–300.

Larsson, A. S. & Lamb, M. E. (2009). Making the most of information-gathering with children. Infant and Child Development, 18, 1–16.

Lamb, M. E., & Larsson, A. S. (2006). Developmentally appropriate interview techniques. In B. Brooks-Gordon and M. Freeman (Eds.), Law and Psychology: Current Legal Issues, Vol 9 (pp. 143-153). Oxford, UK: Oxford University Press.

Larsson, A. S. (2005). Interviewing child witnesses. Doctoral dissertation, Department of Psychology, Göteborg University, Sweden.