Länkstig

Anneli Larsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Anneli Larsson

Jag är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Disputerad i psykologi med avhandlingen Interviewing Child Witnesses, Göteborgs universitet, 2005.

Därefter har jag varit verksam vid bland annat Polismyndigheten, Cambridge University, UK; Högskolan i Borås; Linnéuniversitetet; National Institutes of Health, Bethesda, USA och Polishögskolan i Solna.

Mina uppdrag som polisanställd och civil brottsutredare i operativt polisarbete under drygt fem år var bl.a. barnförhörsledare och samordnare av multidisciplinär samverkan.

Jag var projektledare i regeringsuppdraget Utvärdering av barnahus 2018-2019 och har utvärderat processen att implementera GVI (Group Violence Intervention) i Göteborg 2022-2023.

Forskningsintresse

Min forskning kan placeras inom fältet våld- och brottsförebyggande arbete samt tidiga sociala insatser med inriktning mot utsatta gruppers berättelser om våld samt utveckling och utvärdering av effektiva förhörs- och samtalsmetoder. Jag är framförallt intresserad av hur barnförhörets multidisciplinära samverkanskontext kan stärka särskilt utsatta gruppers rättigheter och samtidigt främja berörda yrkesgruppers uppdrag.

Att bedriva forskning inom implementering av och vidmakthållandet av samhällsrelevanta samverkansprojekt kan således sägas utgör grunden för min forskning och samverkan med vårat omgivande samhälle.

Member of The International Investigative Interviewing Research Group, The Nordic Association for Preventing Child Abuse and Neglect, The International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) och The PROMISE Barnahus network.

Undervisning och handledning

Jag undervisar både på grund och avancerad nivå på Göteborgs universitet.

Nyttiggörande av forskning

Jag är engagerad i samverkan och kunskapsutbyte mellan praktik och vetenskapssamhället. Medverkar i domstol och media när jag finner det angeläget.