Länkstig

Moa Katarina Irekvist

Doktorand

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Moa Katarina Irekvist

Bakgrund

Jag är utbildad socionom vid Göteborgs Universitet. Jag har även en master i socialt arbete från Göteborgs Universitet.

Som yrkesverksam har jag arbetat inom socialtjänsten som barnsekreterare för ensamkommande barn samt som adjunkt vid Göteborgs Universitet.

 

Avhandlingsprojekt

Föräldrar över gränser Mitt forskningsprojekt har fokus på ensamkommande barn och deras transnationella föräldrarelationer. Avhandlingen syftar till att belysa hur relationen mellan ensamkommande barn och deras föräldrar kan se ut, hur föräldrarna utövar sitt föräldraskap och på vilket sätt socialtjänsten tar hänsyn till dessa familjers specifika förutsättningar.

Parents across borders The focus of my research project is unaccompanied children and their transnational relationship with their parents. The aim of the thesis is to illustrate the relationship between unaccompanied children and their parents, how the parents practice their parenting and how the Swedish social services consider the specific circumstances of these families in their work.

 

Forskningsintresse

Familj och migration. Ensamkommande barn.