Länkstig

Familjehemsföräldrars kontakt med unga efter att vården avslutats

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Finansiär
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att studera familjehemsföräldrars erfarenheter och upplevelser då ungdomar flyttar ut från placeringar i familjehem för att etablera sig i vuxenlivet. Både praktiskt och emotionellt stöd, samt möjligheter till varaktiga relationer är av stor betydelse för att placerade ungdomars övergång till vuxenlivet skall utvecklas på ett positivt sätt. Idag är kunskapen begränsad vad gäller hur familjehemsföräldrar uppfattar situationen då vården avslutas. Hur utformas de fortsatta relationerna till de unga? Projektet genomförs i samarbete med professor Inger Oterholm, VID Vitenskapliga Högskole i Oslo. Intervjuer med familjehemsföräldrar har gjorts i Norge och i Sverige.