Göteborgs universitet
Bild
Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev

Sedan 2013 utkommer CERGU med ett nyhetsbrev tre gånger per år, höst, vinter och vår. Nyhetsbrevet är publikt och riktar sig till alla som är intresserade av CERGU:s verksamhet. Brevet skickas ut till alla som vill ha det, mottagare finns hos näringsliv, offentlig verksamhet, intresserad allmänhet, universitetsledning samt forskare både nationellt och internationellt. Om du vill anmäla dig till nyhetsbrevet kan du mejla administration@cergu.gu.se.