Göteborgs universitet
Bild
Rekonstruktion av Ivar Arosenius hem i Älvängen.
Rekonstruktion av Ivar Arosenius hem i Älvängen.
Foto: Jonathan Westin
Länkstig

Vår forskning

Forskare och forskningsingenjörer verksamma vid Centrum för digital humaniora har en bakgrund inom olika ämnen såsom litteraturvetenskap, teknik- och vetenskapsstudier, filmvetenskap, mediehistoria, kulturvård, arkeologi, data science, geografiska informationssystem, språkteknologi, artificiell intelligens, maskininlärning, och 2D/3D-visualiseringar. Det finns även ett antal forskare inom andra discipliner och forskningsområden som är knutna till Centrum för digital humaniora genom externa forskningsprojekt och olika former av samarbeten. Vår verksamhet kan sorteras in under tre övergripande forskningsområden – som delvis överlappar varandra: digital textanalys, datavisualisering- och datapublicering samt digital kunskapsproduktion.

Vill du samarbeta i ett projekt?

Vi är intresserade av att arbeta tillsammans kring forskningsprojekt och projektansökningar. Vi är mycket måna om att komma med tidigt och bidra till att formulera projektet från början. Om ni är intresserade av ett samarbete är ni varmt välkomna att höra av er till oss tidigt med en intresseförfrågan, gärna minst två månader före projektansökans deadline.

Resursportal för digital humaniora

Vår resursportal är ingången till våra pågående forskningsprojekt och resurser. Inom kort kommer här också att finnas ett repositorium med öppen tillgång till fristående dataset från ett antal av våra forskningsprojekt.

Våra forskningsprojekt