Länkstig

Tracing the Movements and History of Members of the Moravian Church (1750-2012)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

Sök bland mer än 60 000 levnadsberättelser skrivna av medlemmar av den kristna rörelsen Herrnhutismen från 1750 fram till i dag. Kartan visualiserar plats, födelsedatum samt dödsdatum för skribenterna.