Bild
Bild från databasen Herbarium GB
Ett exempel på en bild från databasen Herbarium GB
Länkstig

Torkad och tillplattad – materialitet och representation i digitaliserade herbarier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
270 000
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Finansiär
Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

Projektet handlar om digitalisering av herbarier. Centralt i projektet är bildteoretiska frågor om dessa bilders beskaffenhet och frågor om hur digitaliseringen av herbarier påverkar den botaniska forskarens praktik. När en ny växt upptäcks, torkas och pressas ett fysiskt exemplar och fästs på papper tillsammans med namn och information om när den hittats och under vilka omständigheter. För att öka tillgängligheten har många herbarier digitaliserats och blivit åtkomliga över Internet. Pressandet av växter kan betraktas som en fotografisk process; på samma sätt som ett svartvitt foto är platt och färglöst blir växten platt och färglös. Om fotot digitaliseras blir det som ett fotografi av ett fotografi, och vad innebär det för vad som kan utläsas ur bilderna?