Bild
Picture of Christian Horn
Länkstig

Hällristningar i tre dimensioner - dokumentation, forskning och förmedling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5,480,000
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Bildmaterial från förhistorisk tid och från över 20 000 platser avbildar bland annat krigare, jakt, djur, vapen och inte minst ett stort antal skepp. Hittills har forskningen kring dessa försvårats på grund av brist på dokumentation med tillräcklig precision för forskningen.
I detta projekt är målet att skapa ett nytt 3D-verktyg för att analysera hällristningar samt en digital plattform där maskininlärning används för bildigenkänning, till exempel av båtar från olika perioder.
Projektet pågår under tre år, leds av Christian Horn vid Institutionen för historiska studier och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.