Göteborgs universitet

Expertis

Vi stöttar forskare, lärare och studenter som är i behov av information och stöd rörande digitala metoder, datamaterial och programvaror.

Personal

Mathies G Aarhus
Mathies G Aarhus är postdoc vid GRIDH och arbetar med ett projekt som utforskar hur det litterära receptionen anpassar sig till arbetskraftsutvecklingen med hjälp av data och metoder från digital humaniora.
mathies.aarhus@gu.se

David Alfter
David Alfter är FD i språkteknologi. Han forskar huvudsakligen på textbaserad dataanalys och maskininlärning.
david.alfter@lir.gu.se

Julia Beck
Julia Beck modellerar, kartlägger, berikar och aggregerar Linked Open Data med särskilt fokus på metadata från scenkonstdomänen.
julia.beck@lir.gu.se

Tristan Bridge
Tristan Bridge arbetar som frontend-utvecklare för GRIDH. Han utvecklar grafiska gränssnitt för webb-, mobil- och VR/AR-applikationer. Tidigare har han arbetat som speldesigner och har en kandidat och masterexamen med fokus på interaktiva medier.
tristan.bridge@gu.se

Daniel Brodén
Daniel Brodén, docent i filmvetenskap, ger stöd för utformning av interdisciplinära forskningsprojekt, mixade metoder, kritisk digital humaniora och användning av digital forskningsinfrastruktur.
daniel.broden@lir.gu.se

Cecilia Lindhé
Cecilia Lindhé är föreståndare för GRIDH. Hennes expertis rymmer bland annat uppbyggande av humanistiska digitala forskningsinfrastrukturer och forskningsprojekt, utveckling av digitala utbildningsmoduler på grund och avancerad nivå, digitala metoder, kritisk digital humaniora, digitalt kulturarv samt digital poesi, litteratur och konst.
cecilia.lindhe@lir.gu.se

Mats Fridlund
Mats Fridlund ger forskningsstöd inom tvärvetenskaplig digital projektdesign, kritisk digital humaniora, digital textanalys och blandade metoder.
mats.fridlund@lir.gu.se

Ashely Green
Ashely Green ger forskningsstöd inom GIS, datavisualisering och deep learning.
ashely.green@gu.se

Siska Humlesjö
Siska Humlesjö är systembibliotekarie och specialiserad på metadata för bibliotek, bibliotekssystem, användaranpassade it-system och bibliotekens infrastruktur.
siska.humlesjo@lir.gu.se

Jonas Ingvarsson
Jonas Ingvarsson är docent i Iitteraturvetenskap och koordinator för Masterprogrammet i digital humaniora. Hans huvudsakliga intressen är inom mixade metoder (digitalt/traditionellt), digital epistemologi, mediehistoria och mediearkeologi.
jonas.ingvarsson@lir.gu.se

Aram Karimi
Aram Karimi arbetar som AI-forskare och systemutvecklare på GRIDH. Hon arbetar huvudsakligen med databashantering, backend-programmering och textanalys.
aram.karimi@gu.se

Michael McGuire
Michael McGuire har en doktorsexamen i lingvistik med en bakgrund i beräkningslingvistik och textanalys. Han är intresserad av
att anpassa beräkningslingvistiska verktyg till digitala humanistiska sammanhang och kombinera traditionella humanistiska metoder med moderna beräkningsmetoder.
michael.mcguire@gu.se

Matteo Tomasini
Matteo Tomasini specialiserar sig på utveckling av agentbaserade simuleringar, samt tillhandahåller stöd för matematisk och beräkningsmodellering av olika karaktär.
matteo.tomasini@gu.se

Jonathan Westin
Jonathan Westin ger forskningsstöd inom digitalisering, 3D-visualisering och uppslukande teknologier som Augmented och Virtual Reality.
jonathan.westin@lir.gu.se

Kristin Åkerlund
Kristin Åkerlund arbetar som frontend-utvecklare för GRIDH. Hon utvecklar grafiska gränssnitt för webb-, mobil- och VR/AR-applikationer.
kristin.akerlund@lir.gu.se