Göteborgs universitet

Expertis

Hitta rätt person för din forskning! Vi stöttar forskare, lärare och studenter som är i behov av information och stöd rörande digitala metoder, datamaterial och programvaror.

Mathies G Aarhus
Mathies G Aarhus är postdoc vid CDH och arbetar med ett projekt som utforskar hur det litterära receptionen anpassar sig till arbetskraftsutvecklingen med hjälp av data och metoder från digital humaniora.

Julia Beck
Julia Beck modellerar, kartlägger, berikar och aggregerar Linked Open Data med särskilt fokus på metadata från scenkonstdomänen.

Daniel Brodén
Daniel Brodén, docent i filmvetenskap, ger stöd för utformning av interdisciplinära forskningsprojekt, mixade metoder, kritisk digital humaniora och användning av digital forskningsinfrastruktur.

Mats Fridlund
Mats Fridlund ger forskningsstöd inom tvärvetenskaplig digital projektdesign, kritisk digital humaniora, digital textanalys och blandade metoder.

Ashely Green
Ashely Green ger forskningsstöd inom GIS, datavisualisering och deep learning.

Siska Humlesjö
Siska Humlesjö är systembibliotekarie och specialiserad på metadata för bibliotek, bibliotekssystem, användaranpassade it-system och bibliotekens infrastruktur.

Jonas Ingvarsson
Jonas Ingvarsson är docent i Iitteraturvetenskap och koordinator för Masterprogrammet i digital humaniora. Hans huvudsakliga intressen är inom mixade metoder (digitalt/traditionellt), digital epistemologi, mediehistoria och mediearkeologi.

Arild Matsson
Arild Matsson är språkteknolog och forskningsingenjör, och utvecklar forskningsverktyg med fokus på språkteknologi, webb och grafiska gränssnitt.

Matteo Tomasini
Matteo Tomasini specialiserar sig på utveckling av agentbaserade simuleringar, samt tillhandahåller stöd för matematisk och beräkningsmodellering av olika karaktär.

Jonathan Westin
Jonathan Westin ger forskningsstöd inom digitalisering, 3D-visualisering och uppslukande teknologier som Augmented och Virtual Reality.