Göteborgs universitet
Bild
Kollage

Utbildning

Vi fortbildar forskare och studenter som är intresserade av att använda digitala metoder och verktyg samt humanistiskt forskningsbaserade perspektiv på det digitalas växelverkan på kunskapsproduktion och samhällsutveckling.

Dessa kurser har vi gett och avser att ge i framtiden:
•    GIS – introduktion
•    GIS – avancerad
•    Programmering för humanister
Läs mer om våra kurser

Under 2023 startar en forskarskola i digital humaniora för doktorander. Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet kommer då att erbjuda individuella kurser, gemensamma seminarier, sommarskola och praktiknära och problemorienterade workshops i samarbete med kulturarvsinstitutioner.  

Vi medverkar med utbildningsmoment i kurser som ges av institutioner vid flertalet fakulteter vid Göteborgs universitet, samt vid andra lärosäten såsom Uppsala universitet.

Vi undervisar vid Masterprogrammet i digital humaniora samt vid de fristående kurserna Introduktion till digital humaniora och Delnings- och deltagarkulturer.