Bild
Trälåda med konsulärt material
Länkstig

Konsulära arkiv och skandinaviska resenärer på Malta 1550–1950

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet syftar till att kartlägga relationerna mellan skandinavien och Malta från mitten av 1500-talet och framåt. Projektets material består av tidigare outforskat konsulärt material, reselitteratur och dagböcker skrivna av författare, vetenskapsmän, konstnärer och sjömän. I studier av skandinaviska resenärer, såsom 1600-talets peregrinatio academica och 1700- och 1800-talets Grand Tours, nämns Malta sällan. Dessutom berörs få nordiska resenärer i internationella översikter. Denna studie kommer att presentera en ny och kompletterande kartläggning av skandinaviska resor till Malta.