Bild
Folksamling på Götaplatsen på Fredsdagen. Blick mot Göteborgs konstmuseum.
Foto: Thure Christiansson
Länkstig

Fokus Götaplatsen: Maskinell inventering och visuell gestaltning av filmer från en offentlig plats

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Kort beskrivning

Götaplatsens filmade rörelsemönster inventeras med hjälp av digital teknik som identifierar och sammankopplar arkivsamlingar, artefakter, dokument, miljöer, bilder och berättelser, inte minst Universitetsbibliotekets samling från Jubileumsutställningen 1923.

Syftet är att utveckla generaliserbara digitala inventerings- och gestaltningsmodeller som visualiserar film om Götaplatsen under 100 år. Analyserna sker via tekniskt innovativa metoder och modeller inom så kallad topic modelling och data mining, vilket leder till interaktiva samspel med det filmiska förflutna samt medskapande informations- och kunskapsproduktion i dialog med civilsamhället. Inom projektet samarbetar forskare inom humaniora med tekniker från Chalmers tekniska högskola. Inledande finansiering för tekniskt understöd i en pilot erhölls från IT-fakulteten vid Chalmers. Ambitionen är att projektresultaten tillgängliggörs 2023 via en cirkulär filmskärm runt Poseidonstatyn, som på utsidan visar bilder av Götaplatsen och som på insidan visar riktade bilder ut mot olika stadsdelar.