Bild
Regnbågsfärger
Länkstig

Queerlit

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 723 000
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (LIR)

Kort beskrivning

Utveckling av metadata och sökbarhet för HBTQI-litteratur.

Att undersöka HBTQI i litteraturhistorien är förenat med svårigheter då det inte finns några översikter av sådan litteratur. Forskning inom indexering har också visat att de ämnesord som finns är för allmänna och inte tillräckligt väl beskriver skönlitteratur med HBTQI-teman, -motiv eller -karaktärer. Syftet med detta projekt är att förbättra ämnesindexeringen och att skapa en deldatabas i LIBRIS för svensk HBTQI-litteratur.

Projektet har fyra specifika mål: 1) att utveckla en tesaurus för mer precis ämnesbeskrivning av HBTQI-litteratur i samarbete med LIBRIS och KvinnSam och att göra denna kompatibel med existerande standarder för ämnesord 2) att identifiera HBTQI-litteratur med hjälp av ett expertråd 3) att skapa en deldatabas i LIBRIS i samarbete med Kungl. biblioteket och KvinnSam 4) att göra denna deldatabas tillgänglig genom ett gränssnitt som tillåter mer specialiserade sökningar än LIBRIS i dagsläget gör, samt genom att länka till öppen data.

Arbetet med punkt 1 och 2 innefattar även metodutveckling eftersom det inte är självklart hur man kan beskriva HBTQI i äldre skönlitteratur, där temat ofta uttrycks genom omskrivningar och med andra begrepp än de som används i dag.

Utöver att möjliggöra översikter över HBTQI-litteratur kan databasen användas till att följa utvecklingen över tid i enskilda författarskap och i olika genrer, samt att överblicka vilka metaforer, begrepp och bilder som används för att skildra HBTQI, i och utanför kanon.

Det är ett välkänt problem att olika minoriteter är underrepresenterade i arkiv och material som belyser dessa gruppers erfarenheter inte har bevarats och arkiverats i så stor utsträckning. Därför är just skönlitteratur en viktig källa för kunskap om HBTQI – såväl av subjektiva erfarenheter som av de fördomar och det förtryck och våld som denna grupp utsatts för. Fiktion fungerar också som en opinionsbildare och bidrar till att forma publika uppfattningar över tid.

Detta infrastrukturprojekt är ett samarbete mellan Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora, KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning, Kungl. biblioteket och Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB). Det involverar forskare inom litteraturvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap vid olika lärosäten och bibliotekarier med specialkunskaper om HBTQI-litteratur.