Bild
Bild från interaktiv modell av Hemse stavkyrka.
Bild från interaktiv modell av Hemse stavkyrka.
Foto: Gunnar Almevik och Jonathan Westin
Länkstig

Hemse Revisited

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

Projektet handlar om den gotländska stavkyrkan i Hemse. Projektet är ett samarbete med Historiska museet och kommer att resultera i ett interaktivt element i den nya utställningen från vikingatiden. Syftet är att genom digital rekonstruktion undersöka samspelet mellan byggnad, inredning, religiösa artefakter och omgivande miljö. Den digitala rekonstruktionen fungerar som ett virtuellt diorama för att kontextualisera de annars diffusa och dekontextualiserade arkeologiska lämningarna och samtida religiösa artefakterna. Målet är också metodiskt; att utforska användningen av den digitala rekonstruktionen i byggnadsarkeologisk forskning. Rekonstruktionen är mindre en statisk representation av vår kunskap än ett historiskt laboratorium genom vilket arkivmaterial kan aktiveras och hypoteser kan testas.

Hur kan vi genom digitala rekonstruktion undersöka sinnliga aspekter av en historisk byggnad? Hur kan vi på ett begripligt sätt bibehålla den digitala rekonstruktionens immersiva kvalitet och samtidigt redovisa bakomliggande tolkningar och evidens, eller brist på evidens? Hur kan vi utveckla den digitala rekonstruktionen för att bättre engagera både forskare och allmänheten i en dialog om historisk arkeologisk forskning?