Göteborgs universitet
Bild
Trappan, Humanisten

Om oss

Vid Göteborgs universitet har digital humaniora en stor bredd och omfattar såväl utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg som kritiska perspektiv på sociala, kulturella och kunskapsteoretiska frågor som uppstår med digitaliseringen.

Centrum för digital humaniora bildades 2015 och främjar forskning, utbildning och samverkan kring digitala fenomen och digitala metoder. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig och arbetet fokuserar på humanvetenskapernas möjligheter att problematisera förhållningssätt till ny teknik och dess betydelse inom forskning och samhällsliv. Centralt är att digital humaniora inte bara inbegriper teknik, utveckling och tillämpning av digitala metoder och verktyg, utan också kritiska perspektiv och nyskapande sätt att tänka kring hela det humanistiska samtalets relation till historien, samtiden och framtiden.