Göteborgs universitet
Bild

Vad är digital humaniora?

Digital humaniora omfattar ett vitt spektrum av olika slags humanistiska aktiviteter och digitala tillämpningar.

Fältet inbegriper såväl utveckling och användning av digitala verktyg för humanistisk forskning och undervisning, som studier av de digitala teknikernas betydelse för människans livsvillkor. Digital humaniora omfattar allt från humanistiskt orienterad forskning om digitaliseringen och dess betydelse för individ, kultur och samhälle – då, nu och i morgon – till studier av olika humanistiska frågeställningar baserad på systematiska digitala beräknings- och visualiseringsverktyg, källmaterial och metoder.