Bild
Vy över Otto Nordenskjölds forskningsstation på Snowhillön.
Vy över Otto Nordenskjölds forskningsstation på Snowhillön.
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2020
Projektägare
Institutionen för kulturvård och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

CHAQ 2020 är ett argentinsk-svensk fältarbete i området kring Antarktiska halvön med syfte att undersöka och dokumentera de historiska lämningarna av den första svenska antarktisexpeditionen undre ledning av Otto Nordenskjöld 1901-1903. En forskningsstation som 1902 byggde upp på Snowhillön står fortfarande intakt och är med ytterligare tre lämningar från den gamla expeditionen klassade som kulturminnen enligt Antarktisfördraget. CHAQ 2020 inbegriper forskning om kulturarvsprocesser i Antarktis men ska också ge vägledning för den långsiktiga kulturarvsförvaltningen och samarbetet inom Antarktisfördraget. Den digitala dokumentationen av lämningarna ska tillgängliggöras och datainsamlingen ska ge underlag för fortsatt forskning om klimat och kulturarv.

Deltagare

Gunnar Almevik, Göteborgs universitet

Jonathan Westin, Göteborgs universitet

Pablo Fontana, DNA-IAA, Argentina.

Kati Lindström, KTH.

Dag Avango, LTU/KTH.