Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

DH-seminariet

Under rubriken »DH-seminariet» initierar CDH 2020 en öppen seminarieserie kring digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in.

Innehållet i seminariet kommer variera mellan kortare textseminarier, gästföreläsare, inspel från våra egna forskare, samt uppsatsseminarier inom ramen för Masterprogrammet i Digital humaniora.

Målgruppen är sålunda såväl forskare som studenter på avancerad nivå. Ansvariga för seminarieprogrammet är Mats Fridlund och Jonas Ingvarsson och vi välkomnar förslag och önskemål gällande seminarieseriens innehåll.

Om DH-seminariet hösten 2020

  • Alla seminarier kommer att streamas via Zoom om inte annat anges.
  • Återkommande tid: fredagar kl 14–16.
  • Textseminarier kommer att hållas på svenska, om inget annat anges. Internationella gäster presenterar på engelska, svenska gäster kan komma att presentera på engelska om så anges.