Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

DH-seminariet

DH-seminariet är en öppen seminarieserie kring digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in.

Innehållet i seminariet varierar mellan kortare textseminarier, gästföreläsare, inspel från våra egna forskare, samt uppsatsseminarier inom ramen för masterprogrammet i digital humaniora.

Målgruppen är såväl forskare som studenter på avancerad nivå. Textseminarier hålls på svenska, om inget annat anges. Internationella gäster presenterar på engelska, svenska gäster kan komma att presentera på engelska om så anges. Återkommande tid är fredagar kl 14.00–16.00 om inget annat anges.

Ansvariga för seminarieprogrammet är Mats Fridlund och Jonas Ingvarsson och vi välkomnar förslag och önskemål gällande seminarieseriens innehåll.

För närvarande streamas alla seminarier via Zoom!