Göteborgs universitet
Bild

DH-seminariet

DH-seminariet är en öppen seminarieserie kring digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden. Tanken är att fånga upp intresset inom hela fakulteten för det vidsträckta fält som forskningsområdet digital humaniora täcker in.

Innehållet i seminariet varierar mellan kortare textseminarier, gästföreläsare, inspel från våra egna forskare, samt uppsatsseminarier inom ramen för masterprogrammet i digital humaniora.

Målgruppen är såväl forskare som studenter på avancerad nivå. Textseminarier hålls på svenska, om inget annat anges. Internationella gäster presenterar på engelska, svenska gäster kan komma att presentera på engelska om så anges. Återkommande tid är fredagar kl 15.15–17.00 om inget annat anges. Plats anges för respektive seminarium.

Ansvarig för seminarieprogrammet är Jonas Ingvarsson och vi välkomnar förslag och önskemål gällande seminarieseriens innehåll.

De flesta av våra seminarier spelas in och kan ses i efterhand. Filmade seminarier

Våren 2023 fokuserar vi på omorganisationen när Centrum för digital humaniora (CDH) förvandlas till Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). Därför är seminarieverksamheten nerbantad, men vi ordnar ett större arrangemang, en temadag om ljudböcker den 31 mars. Mer information om denna hittar du här: Ljudboken! Materialitet • Lyssnare • Röst • Kritik

Vidare samarrangerar GRIDH ett par seminarier, nu närmast (den 2 mars) tillsammans med Karlgren-seminariet, då Mariana Zorkina föreläser om hur hon använt digitala metoder i studiet av kvinnor i Tangdynastins poesi. Mer information om detta arrangemang hittar du här: Women in Tang dynasty poetry: a computational perspective.

Fler arrangemang kommer annonseras under våren. Och till hösten räknar vi med ett mer normalt seminarieprogram igen.

1 oktober: Richard Rogers, professor i New Media and Digital Culture vid Amsterdams universitet och författare bland annat till boken Doing Digital Methods (SAGE 2019). 
15 oktober: N. Katherine Hayles, författare till flera böcker om posthumanism, elektronisk litteratur och digital kultur. Hennes senaste bok Postprint: Books and Becoming Computational utkom på Columbia University Press i våras.
26 november: John Martin, Sustain Earth Institute University of Plymouth: Participatory walking methods and tools. I samarbete med Ekoseminariet.
3 december: Peter Leonard, föreståndare för Digital Humanities Lab vid Yale university.