Göteborgs universitet

Forskning

Vår verksamhet kan sorteras in under tre övergripande forskningsområden – som delvis överlappar varandra: digital textanalys, datavisualisering- och datapublicering samt digital kunskapsproduktion.

Forskare och forskningsingenjörer verksamma vid GRIDH har en bakgrund inom olika ämnen såsom litteraturvetenskap, teknik- och vetenskapsstudier, filmvetenskap, mediehistoria, kulturvård, arkeologi, data science, geografiska informationssystem, språkteknologi, artificiell intelligens, maskininlärning, och 2D/3D-visualiseringar. Det finns även ett antal forskare inom andra discipliner och forskningsområden som är knutna till GRIDH genom externa forskningsprojekt och olika former av samarbeten.

Pågående forskningsprojekt