Göteborgs universitet
Bild
Hällristning
Foto: Katarina Wignell

Forskningsstöd

Vi vill gärna komma i kontakt med forskare, lärare och studenter som är intresserade av frågeställningar som rör humaniora och digital kultur i alla deras aspekter och tillämpningar. Du behöver inte ha en färdig idé eller kunskap om hur ett eventuellt projekt ska utformas, inte heller ha någon kännedom om digitala tekniker, metoder eller perspektiv. Tveka alltså inte att kontakta oss om du är intresserad av samarbete eller har frågor om digital humaniora.

Forskningsinfrastruktur

En central del av vårt uppdrag är att stötta forskare, lärare, studenter och andra aktörer som är i behov av information och stöd rörande digitala metoder, datamaterial och programvaror.  Som en del vårt forskningsstöd utvecklar GRIDH löpande olika verktyg för digital analys och tillgängliggörande av forskning vid Göteborgs universitet. Kontakta gärna oss om du behöver hjälp inom ramen för din pågående forskning eller om du har en idé om ett framtida projekt.

Resursportal

Resursportalen är ingången till våra pågående forskningsprojekt och resurser. Inom kort kommer här också att finnas ett repositorium med öppen tillgång till fristående dataset från ett antal av våra forskningsprojekt.

Expertis

Vi stöttar forskare, lärare och studenter som är i behov av information och stöd rörande digitala metoder, datamaterial och programvaror. Hitta rätt person

Internutbildning

Vi erbjuder bland annat intern utbildning genom kurser till universitetets forskare, lärare och studenter som exempelvis digital textanalys, programmering för humanister och GIS (geografiska informationssystem). För en närmare beskrivning av kurserna, gå till vår resursportal dh.gu.se. Kontakta oss gärna om ni har förslag på fortbildningskurser som ni skulle vilja att vi gav.

Ansökningar

Vi arbetar kontinuerligt med att initiera och utveckla nya forskningsprojekt och vi kan vara behjälpliga vid ansökningsförfaranden samt medverka med personal och digital kompetens i projektens utförande. Kontakta oss i god tid innan ansökan ska vara inne, gärna med 6–8 veckors framförhållning och bifoga en kort beskrivning av er idé/ert projekt.

Seminarieserier

Vi informerar om pågående forskning och aktiviteter inom digital humaniora genom att erbjuda en rad olika seminarier och publika aktiviteter. DH-seminariet är en öppen seminarieserie kring digitalisering och humaniora, med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden. Vi samarbetar gärna med andra institutioner och aktörer – hör av er till oss om ni har idéer kring ämne eller gäster.

Presentationer av digitala verktyg. Några fredagar per termin presenterar vi nya digitala verktyg och resurser. Demonstrationerna pågår kl 15:15–16:00 och följs av mingel med tilltugg. Begränsat antal deltagare, anmälan krävs. För den som inte deltar på plats går det att följa med via Zoom.

De flesta av våra seminarier spelas in och publiceras här på vår webbplats.  Här kan du se våra inspelade seminarier.

Workshops och konferenser

GRIDH arrangerar nationella och internationella workshops och konferenser. Vi samarbetar gärna med andra institutioner och aktörer både inom och utanför universitetet och inom och utom Sverige – hör av er till oss om ni har idéer kring ämnen eller gäster. 

Våra lokaler

GRIDH har både ett seminarierum utrustat för hybridmöten och ett laboratorium. Laboratoriet drivs i samarbete med SHFA och ArkLab och här finns utrustning för tredimensionell digitisering av miljöer, analys av punktmoln, Virtual och Augmented Reality utveckling, 3D-utskrifter samt skanning av planschverk. Laboratoriet har även ett antal stationer med kraftfulla beräkningsmaskiner för fotogrammetriska beräkningar, samt för tillgång till Kungliga Bibliotekets samlingar.

Våra lokaler finns på Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg. Vill du boka vårt seminarierum för ett möte, workshop eller liknande? Mejla till gridh@gu.se. Ange vilket datum ni önskar boka, syfte med bokningen och hur många ni är.