Länkstig

Jonathan Westin

Forskningssamordnare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jonathan Westin

Jag är docent i kulturvård, vice föreståndare för Göteborgs Forskningsinfrastruktur för Digital Humaniora, och forskar om representations- och översättningsprocesser inom kulturarvsförmedlingen. I min forskning undersöker jag hur vi med moderna visuella och multi-sensoriska tekniker kan utmana de gängse sätten som de historiska vetenskaperna återger händelser, platser, kulturer och genus, för att på så sätt tillföra materialet både ett större djup och en större mångfald. Min avhandling behandlade hur det förgångna omtolkas i visuell kommunikation, en process som inkluderar inte bara producenter och forskare utan även mottagare, etablerade representationer och verktyg.

På institutionen för kulturvård undervisar jag i digitala dokumentationsmetoder och förmedling, vetenskapsteori med inriktning på visuell kommunikation, hållbar utveckling samt antik arkitektur och historia.

Mina pågående forskningsprojekt rör digitala möjligheter att återskapa förlorade rum, samt det digitalas inverkan på rumslighet. Jag har publicerat min forskning i bland annat The International Journal of Heritage Studies, Convergence Magazine och Visual Anthropology Review.