Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora, Göteborgs universitet, 405 30 Göteborg
Besöksadress
C360, Renströmsgatan 6, Göteborg

Föreståndare
Cecilia Lindhé
E-post: cecilia.lindhe@gu.se
Telefon: 073-829 99 01

Biträdande föreståndare
Mats Fridlund
E-post: mats.fridlund@lir.gu.se

Forskningssamordnare
Jonathan Westin
E-post: jonathan.westin@lir.gu.se

Projektsamordnare Swe-Clarin
Daniel Brodén
E-post: daniel.broden@lir.gu.se

Projektassistent
Siska Humlesjö
E-post: siska.humlesjo@lir.gu.se

Forskningsingenjörer
Ashely Green
E-post: ashely.green@lir.gu.se

Arild Matsson
E-post: arild.matsson@gu.se

Matteo Tomasini
E-post: matteo.tomasini@gu.se

Victor Wåhlstrand Skärström
E-post: victor.wahlstrand.skarstrom@gu.se

Johan Åhlfeldt
E-post: johan.ahlfeldt@lir.gu.se
Telefon: 076-592 13 39

Systemutvecklare
Aram Karimi
E-post: aram.karimi@gu.se

Universitetslektor
Jonas Ingvarsson
E-post: jonas.ingvarsson@lir.gu.se

Postdoc
Mathies Græsborg Aarhus
E-post: mathies.aarhus@gu.se

Gästforskare
Julia Beck
E-post: j.beck@ub.uni-frankfurt.de

Webbadministratör
Katarina Wignell
E-post: katarina.wignell@lir.gu.se
Telefon: 031-786 45 65