Länkstig

Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
10,5 MKR
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Litteraturbanken och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

Skönlitteraturen är en unik källa till vår historia: den är inte en historisk representation av fakta, men den gestaltar och bearbetar olika tiders samhälleliga och individuella problem och frågor. Skönlitteraturen är alltså ett centralt källmaterial inte bara för litteratur- och språkforskare, utan också för historiker, sociologer, antropologer, idéhistoriker och en lång rad andra humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinriktningar. Den internationella utvecklingen är intensiv.

Detta projekt avser att ställa ett sådant material till forskningens förfogande genom att digitalisera den svenska skönlitteratur som publicerades separat under hela 1800-talet. Materialet speglar ett sekel som kännetecknas av intensiv kulturell och samhällelig förändring. Det utgör därmed en rik grund för analyser av utveckling och förändring på en lång rad områden.