Bild
Länkstig

Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 MSEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)

Kort beskrivning

I studien Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006 undersökte Lina Samuelsson den kritiska textens normerande diskurser – vad konstituerar en recension, vilka nyckelbegrepp genomsyrar den kritiska texten? Arbetet bestod, trots en räcka självvalda begränsningar, i en betydande materialinsamling. I Kritikens nya ordning ämnar vi göra en metodologisk och kunskapsteoretisk undersökning av motsvarande material där diskursanalys prövas i en språkteknologisk komparation. Projektet kommer på detaljnivå jämföra analoga och digitala analyser av samma historiska nedslag. Undersökningen innebär flera metodutvecklande utmaningar för den tekniska språkanalysen, och belyser flera metodologiska metaperspektiv i skärningspunkten mellan humaniora, språkteknologi och kunskapsteoretiska perspektiv på digitaliseringen.

Bild
Bild

Deltagare

Jonas Ingvarsson
Daniel Brodén
Niklas Zechner
Lina Samuelsson

Referensgrupp

Lars Borin, Göteborgs universitet, Språkbanken Text
Torsten Johansson, Kungliga biblioteket
Peter Leonard, Yale, Digital Humanities Lab
Mats Malm, Göteborgs universitet, Svenska Akademien