Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kritikens nya ordning: mixade metoder i studiet av svensk litteraturkritik under ett och ett halvt sekel

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 MSEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Centrum för digital humaniora

Kort beskrivning

I studien Kritikens ordning: Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006 undersökte Lina Samuelsson den kritiska textens normerande diskurser – vad konstituerar en recension, vilka nyckelbegrepp genomsyrar den kritiska texten? Arbetet bestod, trots en räcka självvalda begränsningar, i en betydande materialinsamling. I Kritikens nya ordning ämnar vi göra en metodologisk och kunskapsteoretisk undersökning av motsvarande material där diskursanalys prövas i en språkteknologisk komparation. Projektet kommer på detaljnivå jämföra analoga och digitala analyser av samma historiska nedslag. Undersökningen innebär flera metodutvecklande utmaningar för den tekniska språkanalysen, och belyser flera metodologiska metaperspektiv i skärningspunkten mellan humaniora, språkteknologi och kunskapsteoretiska perspektiv på digitaliseringen.

Deltagare

Jonas Ingvarsson

Daniel Brodén

Niklas Zechner

Lina Samuelsson