Bild
Denna bild är en sammanställning av flera bilder. 1. Foto av ett avsnitt av hällristningen i Fossum, Tanum. 2. Punktmoln baserat på 3D-skanning av samma hällristning 3. Djupkarta - som visualiserar stenens globala kurvatur 4. Bearbetad djupkarta
Foto: Christian Horn
Länkstig

Vem ristade på granithällarna i Bohuslän?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
18 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Genom åren har forskare använt bronsåldershällristningar för att diskutera teorier om ideologi, religion, långväga förbindelser, krigföring, landskap och social organisation. Emellertid har man forskat försvinnande lite om själva ristningspraktiken. För närvarande finns det väldigt lite kunskap om vilka tekniker som används då man knackade in bilderna på hällarna under bronsåldern. Det betyder att vi saknar viktig information som skulle kunna hjälpa oss att avancera vår kunskap om ristarnas sociala roll i bronsålderssamhället. De senaste årens utveckling inom digitalisering, digital dokumentation, artificiell intelligens och annan datadriven forskning gör att vi nu kan ställa helt nya forskningsfrågor om kronologiska, stilistiska, tekniska och geografiska variationer i hällristningsmaterialet.

Tack vare senare års utveckling är det nu möjligt att identifiera ristningstekniker från olika tidsperioder och ristningsplatser i landskapet, och att ställa hypoteser om enskilda ’ristare’ eller grupper av ristare och ristningstraditioner från bronsåldern. Målsättningen är ytterst att kunna identifiera och koppla bilder till specifika ristare eller grupper av ristare. För att besvara frågorna ovan har vi utformat ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt som omfattar arkeologi (Inst. för Historiska studier, GU), strukturgeologi (Inst. för Geovetenskaper, GU), datavetenskap och AI (Centrum for digital humaniora, GU) samt kulturarvsmetoder från Vitlycke Museum i Tanum. Projektet kommer att utveckla ny datadriven forskning och digitalisera hällristningsdokumentation för att analysera, identifiera och klassificera hällristningar.