Bild
Tre hantverkare reser takstol
Resning av takstolar med utgångspunkt från hantverksvetenskaplig forskning.
Foto: Gunnar Almevik
Länkstig

Södra Råda gamla kyrka

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2010 - 2021
Projektägare
Institutionen för kulturvård, Hantverkslaboratoriet och Centrum för Digital Humaniora

Finansiär
Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra götalandsregionen.

Kort beskrivning

Den medeltida kyrkan i Södra Råda förstördes i en brand 2001 men tidigt fattades beslutet att kyrkan skulle rekonstrueras. Rekonstruktionsprojektet innefattar hantverksvetenskaplig forskning om medeltida trähantverk och kyrklig träbyggnadskonst, men också forskning om digital dokumentation och visualisering. Syftet med den hantverkliga rekonstruktionsforskningen är att genom studier av medeltida byggnader och skriftligt källmaterial formulera antaganden om konstruktion och arbetsmetoder som prövas och utvärderas i full skala av kunniga hantverkare. Den digitalt inriktade forskningen innefattar rekonstruktion och visualisering av byggnadshistoriska förlopp genom VR och AR samt kontextualisering av arkivmaterial på plats i kulturhistoriska miljöer.

Rapporter från projektet

Södra Rådaprojektet Slutrapport timring 2008 (pdf)
Rapporten ska kort redovisa de resultat som kommit ur 2008 års
timringsarbete och svar på frågeställningar som uppstod under 2007 års
rekonstruktionsarbete.
Södra Rådaprojektet Slutrapport kurs i historiskt skogsarbete 2009 (pdf)
Rapporten ska kort redovisa de resultat som kommit ur 2009 års kurs i
historiskt skogsarbete inom Södra Råda-projektet.
Södra Rådaprojektet Förundersökning 9 och rapport skavar, hyvling och profilering 2008 (pdf)
Rapporten är en fallstudie och redovisar resultaten från en pragmatisk
förundersökning om spår av skavar, hyvlingsteknik och profilering i Södra Råda och
Hammarö kyrka samt tillverkning och användning av skavar för Södra Råda-projektets
rekonstruktionsarbete.
Södra Rådaprojektet Slutrapport kurs i historiskt skogsarbete 2008 (pdf)
Rapporten är ämnad att kort redovisa de resultat som kommit ur 2008 års kurs i historiskt skogsarbete inom Södra Råda-projektet.
Förundersökning 8 byggnadsställningar, maj 2008 (pdf)
På uppdrag av Södra Råda-projektet har Ulf Lidberg genomfört Förundersökning 8 för att försöka utreda en möjlig historisk arbets- organisation på och omkring byggplatsen.
Södra Rådaprojektet – Forsviks Industriminnen Slutrapport Kyrkorekonstruktion 2007 (pdf)
Rapporten ska kort redovisa de resultat som kommit ur 2007 års rekonstruktionsarbete samt själva byggprocessen som empiriskt material.
Södra Råda gamla kyrka Spåntäckningen (pdf)
I samband med Förundersökning 1 gjordes mindre arkivstudier avseende spån. En del av detta finns med i den rapporten.