Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella forskningsinfrastrukturer

GRIDH är del av ett antal nationella forskningsinfrastrukturer.

Infravis

GRIDH ingår i den nationella forskningsinfrastrukturen InfraVis som stödjer vetenskapliga framsteg genom tillämpning av dataanalys- och visualiseringstekniker. Målet med den nationella infrastrukturen är att ge forskare tillgång till visualiseringsexperter och avancerade visualiseringslaboratorier från nio visualiseringsmiljöer i Sverige. Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola ingår i en gemensam nod och delar resurser.

Huminfra

GRIDH är del av Huminfra, en ny infrastruktur för forskning inom humaniora, konst och samhällsvetenskap, som syftar till att skapa en webbaserad informationsportal som sammanställer och länkar till digitala resurser och utbildningsmöjligheter i Sverige. I Huminfra ingår högt specialiserad expertis från 12 lärosäten och organisationer.

Swe-Clarin

GRIDH ingår i Swe-Clarin, som är den svenska noden i europeiska CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) och som bygger upp en forskningsinfrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap. Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap. En central uppgift är att tillhandahålla språkteknologiska verktyg och resurser, däribland textsamlingar, korpusar, lexikon och ljudinspelningar. Swe-Clarin är kopplad till Nationella språkbanken.