Bild
Drottningens juvelsmycke
Länkstig

Drottningens Juvelsmycke, en digital plattform

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för digital humaniora, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Kort beskrivning

Projektet syftar till att utveckla en digital plattform med syftet att kontextualisera och presentera Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens Juvelsmycke (1834). Arbetet pågår under våren 2018 och leds av Jonas Ingvarsson och Cecilia Lindhé i samarbete med RISE Interactive Institute. Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.